Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Als je overweegt om lid te worden van de MR of net benoemd bent, komen er een hoop vragen op je af. Op veel vragen hebben wij het antwoord. We zetten deze op een rij.
(Overal waar MR staat, kun je ook GRM lezen.)

Statuten en reglementen
Verkiezingen, benoemingen en stemmingen
Informatie en communicatie
Rechten en plichten
Algemeen

WMS, statuten en reglementen

Verkiezingen, benoemingen en stemmingen

Informatie en communicatie

Rechten en plichten

Algemeen