Rechten en plichten

Sterke medezeggenschap in belang schoolleiding

Met de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) hebben medezeggenschappers uitgebreide bevoegdheden gekregen. Dat is ook in het belang van de schoolleiding. Die is gebaat bij een medezeggenschapsraad die als een sterke tegenspeler van het bestuur kan optreden. Op die manier is gewaarborgd dat rekening wordt gehouden met wat besluiten betekenen voor álle groepen binnen een school.

Bevoegdheden

Vanuit de WMS is de schoolleiding formeel geen partij in de medezeggenschap op scholen. Maar het schoolbestuur is wettelijk wel bevoegd om een lid van de schoolleiding aan te wijzen om de besprekingen met de medezeggenschapsraad namens hem te voeren. Daarom is het vaak de directeur of rector die met de MR om tafel zit. Meer over de bevoegdheden van de verschillende partijen in de medezeggenschap vind je in dit overzicht.