Geschillen

Als er sprake is van een geschil

In de medezeggenschap probeer je er altijd samen uit te komen. Maar dat lukt niet altijd. Stel dat je een voorstel waarmee de MR niet heeft ingestemd, tóch wilt uitvoeren. Of de medezeggenschap houdt zich willens en wetens niet aan het eigen reglement. Dan is er sprake van een geschil.

Waarheen met je geschil?

Voor geschillen in de medezeggenschap is een aparte geschillencommissie opgericht: de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). Deze commissie doet een bindende uitspraak waaraan alle partijen zich moeten houden. Lees hier welk soort geschillen je als schoolleider kunt voorleggen aan de commissie.