Schoolleiding

Rol van de schoolleiding in medezeggenschap

De schoolleiding is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de school en het aansturen van het personeel. Vaak wordt een lid van de schoolleiding ook aangewezen om het schoolbestuur te vertegenwoordigen bij overleg met de medezeggenschapsraad (MR).
In dat geval heb je als schoolleider de juiste kennis van medezeggenschap nodig.

Leer meer over medezeggenschap

Ben jij op zoek naar tips en advies, je bevoegdheden met betrekking tot de MR of inspirerende ervaringsverhalen van andere schoolleiders? Kijk dan hieronder verder!
Of heb je alleen een korte vraag? Wellicht staat het antwoord in de veelgestelde vragen, onderaan de pagina.

Ondersteuning

Als onderwijsinstelling moet je mee met de tijd. Maar je kunt niet alles bijhouden en niet overal verstand van hebben. Dan is het fijn te weten dat je met initiatieven als thema-avonden, koffie-ochtenden en de instelling van een leerlingenraad meer verdieping kunt geven aan de medezeggenschap. En ze zijn natuurlijk goed voor het draagvlak. Heb je behoefte aan meer tips?

Ervaringsverhalen

Als schooldirecteur of rector is medezeggenschap eigenlijk niet jouw vak. Maar het hoort er wel bij. En het is een vak. Dus volg je een cursus om de MZ beter in de vingers te krijgen en lees je je zo goed mogelijk in. Hoe fijn is het dan, om te kunnen leren van de ervaringen van collega’s in de medezeggenschap. Door hun ervaringsverhalen te lezen op deze website.

Rechten en plichten

Het schoolbestuur is wettelijk bevoegd om een lid van de schoolleiding aan te wijzen om de besprekingen met de medezeggenschapsraad (MR) te voeren. Daarom is het vaak de directeur of rector die met de MR om tafel zit. Wil je meer informatie over alle rechten en plichten van de verschillende partijen in de medezeggenschap?

Geschillen

In de medezeggenschap probeer je er altijd samen uit te komen. Maar dat lukt niet altijd. Stel dat je een voorstel waarmee de MR niet heeft ingestemd, tóch wilt uitvoeren. Of de medezeggenschap houdt zich willens en wetens niet aan het eigen reglement. Dan is er sprake van een geschil. Hoe pak je zo’n geschil aan?

Veelgestelde vragen

Als je snel iets wilt opzoeken over de spelregels rond de medezeggenschap, dan zit je er niet op te wachten om de hele WMS te doorzoeken. Makkelijker is om te beginnen bij de veelgestelde vragen. Misschien zit het antwoord op jouw vraag daar al tussen.