Rechten en plichten

Ondersteun de medezeggenschap

In de medezeggenschap heeft elke partij zijn eigen belangen en zijn eigen rol. Maar input van de medezeggenschapsraad is onmisbaar voor het schoolbestuur om goed en gedragen onderwijs- en schoolbeleid te kunnen voeren. In dat licht is het belangrijk om te zorgen voor een professionele MR. Daar draag je als schoolbestuur aan bij door het stimuleren van scholing, training en evaluatie van het eigen functioneren van de raad. En natuurlijk door informatie zodanig aan te leveren dat de G(MR) zijn werk optimaal kan doen. Daar heeft ze recht op.

Overzicht bevoegdheden

Welke rechten (en plichten) de Medezeggenschapsraad nog meer heeft, staat in de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). Nu is die niet echt handig als je snel iets wilt opzoeken. Een uitkomst is daarom dit uitgebreide overzicht waarin de bevoegdheden per partij gerangschikt staan.