Ondersteuning voor MR-leden

Investeer in medezeggenschap

Investeer als bestuurder in de medezeggenschap. Betrek de (G)MR tijdig bij de ontwikkeling van nieuwe voorstellen en zorg voor duidelijke informatie. Zoek ook de samenwerking met andere organisaties, luister naar andere geluiden en heb oog voor andere belangen. Het zal de kwaliteit van de medezeggenschap ten goede komen.

7 tips voor schoolleiders en bestuurders om nieuwe MR-leden te verwelkomen

Schoolleiders en bestuurders spelen als overlegpartner ook een belangrijke rol bij de ontvangst van nieuwe MR-leden. 7 tips om nieuwe leden te verwelkomen.

Lees verder op, 7 tips voor schoolleiders en bestuurders om nieuwe MR-leden te verwelkomen

6 tips voor sterk medezeggenschap in coronatijd

De coronamaatregelen zorgen er soms voor dat je snel moet schakelen. Hoe ga je daar mee om?

Lees verder op, 6 tips voor sterk medezeggenschap in coronatijd

De gedragsankers voor goed medezeggenschap

Uit het Advies goede medezeggenschap volgen 20 gedragsankers. Deze normen en afspraken vormen de basis van goede medezeggenschap.

Lees verder op, De gedragsankers voor goed medezeggenschap

Tips en uitleg over het ambitiegesprek

In het ambitiegesprek bespreken de MR en het bestuur hun verwachtingen voor komend schooljaar. Hoe gaat dat? Lees onze tips en gebruik de checklist.

Lees verder op, Tips en uitleg over het ambitiegesprek

Tips voor goed leiderschap

Hoe vertaal je complexe beleidsstukken naar duidelijke taal om te bespreken met de MR? Lees onze tips voor goed leiderschap.

Lees verder op, Tips voor goed leiderschap

De rol van de medezeggenschapsraad bij een fusie

De MR is vanaf de eerste stappen betrokken bij een fusie in het onderwijs. Dit artikel biedt daarbij ondersteuning met praktische tips en informatie.

Lees verder op, De rol van de medezeggenschapsraad bij een fusie

Geschillen voorkomen en oplossen

Lees hoe je formele procedures voorkomt, wat je te wachten staat bij het inschakelen van de geschillencommissie en gebruik onze handige checklist.

Lees verder op, Geschillen voorkomen en oplossen

Vergaderadvies voor de medezeggenschapsraad

Het schoolbestuur en de MR praten samen over ontwikkelingen en beleid voor de school. Hoe doe je dat? Lees onze uitleg en gebruik de checklist.

Lees verder op, Vergaderadvies voor de medezeggenschapsraad

Medezeggenschap over passend onderwijs

Wie is waar verantwoordelijk voor en hoe zorg je er via de medezeggenschap voor dat het geld voor passend onderwijs op de juiste plek terecht komt?

Lees verder op, Medezeggenschap over passend onderwijs

Zo organiseer je medische zorg op school

Alle kinderen moeten naar school kunnen, ook als er medische zorg onder schooltijd nodig is. Lees waar je rekening mee moet houden.

Lees verder op, Zo organiseer je medische zorg op school

Zo richt je een MRp in passend onderwijs op

Elk samenwerkingsverband in passend onderwijs moet een medezeggenschapsraad voor personeel (een MRp) hebben. Zo richt je een MRp op

Lees verder op, Zo richt je een MRp in passend onderwijs op

Dit moet je weten over ouderraadpleging

Hoe regel je een ouderraadpleging, wie is er verantwoordelijk en wat doe je met de uitkomsten?

Lees verder op, Dit moet je weten over ouderraadpleging

Omgaan met privacy op school

Hoe wordt de privacy van het kind binnen een samenwerkingsverband gewaarborgd en wat zijn de regels, rechten en plichten?

Lees verder op, Omgaan met privacy op school

Regels voor social media in het onderwijs

Voor het onderwijs gelden andere spelregels als het gaat om social media. Lees onze tips en voorkom fouten.

Lees verder op, Regels voor social media in het onderwijs

Medezeggenschap en passend onderwijs: handige modeldocumenten voor OPR

Download handige modeldocumenten voor medezeggenschap in passend onderwijs (VO&PO). Modelstatuten ✔️ modelreglementen ✔️ huishoudelijk reglementen ✔️

Lees verder op, Medezeggenschap en passend onderwijs: handige modeldocumenten voor OPR