Geschillen

Als je er samen niet uitkomt

Het kan gebeuren dat de medezeggenschapsraad, OPR of GMR er op een belangrijk thema niet uitkomt met de directeur, het schoolbestuur of het samenwerkingsverband. Ook niet na een goed gesprek. De situatie kan dan escaleren. Als je er samen niet uitkomt, kan een onafhankelijke uitspraak duidelijkheid bieden.

Eén loket voor geschillen

Er is één commissie voor geschillen over medezeggenschap. De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS behandelt geschillen over het instemmingsrecht, reglement en statuut, adviesrecht en naleving van de WMS. Wil je als schoolbestuur of medezeggenschapsraad bezwaar aantekenen tegen de uitspraak van de commissie, meld je dan bij de ondernemingskamer. Hier lees je meer over hoe dat gaat.