Schoolbestuur

Verantwoordelijkheid van schoolbestuur

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de belangrijke beslissingen over het onderwijs en de school. Dit is een belangrijke en uitdagende taak. Gelukkig helpt de medezeggenschapsraad (MR) hierbij. De MR geeft advies en beslist mee. Als de samenwerking tussen de MR en het schoolbestuur goed verloopt, versterken beide partijen elkaar en creëer je draagvlak voor beslissingen bij het personeel, leerlingen en ouders.

Ondersteuning voor effectieve samenwerking met MR

Toch is het niet altijd eenvoudig om effectief samen te werken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je niet tot een gezamenlijke beslissing komt? Of als er een geschil wordt ingediend? En weet je precies wat al je taken en plichten zijn als schoolbestuur?
Voor het antwoord op deze vragen en andere ondersteuning kun je terecht op onze pagina’s met tips en adviezen, over bevoegdheden van het schoolbestuur en de veelgestelde vragen. Behoefte aan inspiratie of wil je weten hoe andere schoolbesturen hun samenwerking met de MR aanpakken? Lees dan onze ervaringsverhalen.

Ondersteuning

Investeer als bestuurder in de medezeggenschap. Betrek de (G)MR tijdig bij de ontwikkeling van nieuwe voorstellen en zorg voor duidelijke informatie. Zoek ook de samenwerking met andere organisaties, luister naar andere geluiden en heb oog voor andere belangen. Dat is goed voor de kwaliteit van het medezeggenschap én de school. Heb je behoefte aan meer tips voor samenwerken met de MR?

Ervaringsverhalen

Hoe ervaren je als schoolbestuurder ook bent, soms loop je tegen een medezeggenschaps-vraagstuk aan, waar je niet eerder mee te maken hebt gehad. Dan zijn er boeken, is er jurisprudentie of raadpleeg je een adviseur om tot een oplossing te komen. Maar soms is dat allemaal niet nodig. En is het al genoeg om een inspirerend ervaringsverhaal te lezen van een collega die voor een soortgelijke uitdaging stond.

Rechten en plichten

Een professionele medezeggenschapsraad is onmisbaar om goed en gedragen onderwijs- en schoolbeleid te voeren. Daar draag je als schoolbestuuur aan bij door het stimuleren van scholing, training en evaluatie van het eigen functioneren van de raad. En door informatie zodanig aan te leveren dat de G(MR) zijn werk optimaal kan doen. Daar heeft ze recht op.
Benieuwd welke rechten en plichten de Medezeggenschapsraad heeft?

Geschillen

Het kan gebeuren dat de medezeggenschapsraad, OPR of GMR er op een belangrijk thema niet uitkomt met de directeur, het schoolbestuur of het samenwerkingsverband. Ook niet na een goed gesprek. De situatie kan dan escaleren. Als je er samen niet uitkomt, kan een onafhankelijke uitspraak duidelijkheid bieden.

Veelgestelde vragen

Als bestuurder is het je taak om de medezeggenschapsraad te ondersteunen met tijd, geld en middelen. Zo heeft een MR-lid van de personeelsgeleding bijvoorbeeld het recht om 60 uur per jaar vrijgesteld te worden voor het medezeggenschapswerk. Wil je meer weten over de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en procedures in de medezeggenschap?