Goede afspiegeling personeel in de GMR?

In deze podcast staat de GMR centraal. Want wat is bijvoorbeeld het verschil met de MR? Hoe werken ze samen in dit gremium, wie zitten erin en hoe kan je meedoen als personeelslid van school? Ook schoolleiders kunnen zich voor de GMR verkiesbaar stellen en kunnen worden verkozen om namens hun school zitting te nemen in de GMR. Dat geldt niet alleen voor schoolleiders, ook andere (ondersteunende) personeelsleden hebben deze optie. De Vereniging voor Onderwijsrecht heeft in het voorjaar van 2021 onderzocht of dit binnen de WMS mogelijk is. Dit is niet bij iedereen bekend en daarom is het hoog tijd om in gesprek te gaan met twee schoolleiders die in de GMR zitten. Als eerste Tino Lardinois, sinds januari 2021 directeur van KC Sittard. En als tweede John Schulpen, directeur van OBS de Wissel te Born en vanuit de personeelsgeleding sinds 2017 lid van de GMR van Kindante. Beiden geven een inkijk in de medezeggenschapspraktijk binnen de GMR in het primair onderwijs.

Ben je benieuwd naar onze andere podcastafleveringen over medezeggenschap? Ga naar onze podcastpagina en beluister de podcasts!