Over Sterk Medezeggenschap

Ondersteunen medezeggenschap in primair en voortgezet onderwijs

Deze website is gericht op het ondersteunen van alle betrokkenen in de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. De site hoort bij het initiatief ‘Sterk Medezeggenschap’ van het ministerie van OCW, de opvolger van het project Versterking medezeggenschap, dat tot 2020 liep.
Vanaf augustus 2020 verzorgt het CAOP de ondersteuning voor medezeggenschapsraden. De focus ligt daarbij in eerste instantie op het borgen en uitbouwen van het bestaande ondersteuningsaanbod. Daarna volgt uitbreiding van het aanbod, op basis van de behoeften en actuele ontwikkelingen.

Het CAOP zal hierbij samenwerken met de betrokken veldpartijen:

Heb je een vraag of opmerking?