Over Sterk Medezeggenschap

Ondersteunen medezeggenschap in primair en voortgezet onderwijs

Deze website is gericht op het ondersteunen van alle betrokkenen in de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. De site hoort bij het initiatief ‘Sterk Medezeggenschap’ van het ministerie van OCW, de opvolger van het project Versterking medezeggenschap, dat tot 2020 liep.
Vanaf augustus 2020 verzorgt het CAOP de ondersteuning voor medezeggenschapsraden. De focus ligt daarbij in eerste instantie op het borgen en uitbouwen van het bestaande ondersteuningsaanbod. Daarna volgt uitbreiding van het aanbod, op basis van de behoeften en actuele ontwikkelingen.

Het CAOP zal hierbij samenwerken met de betrokken veldpartijen:

 • Algemene Onderwijsbond (AOb)
  Heb je vragen over medezeggenschap, of zoek je advies, begeleiding of een training voor jouw MR? Kijk op www.aobmedezeggenschap.nl
 • CNV Academie
  CNV Academie verzorgt scholing in de vorm van (incompany) trainingen, ondersteuning en advies voor iedereen die betrokken is bij medezeggenschap: van de MR tot de OR. Ga naar: www.cnvconnectief.nl/academie
 • Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv)
  De FvOv is een vakbond met een federatieve structuur waar 13 vakverenigingen bij aangesloten zijn. Leden kunnen hier terecht voor vakinhoudelijke en arbeidsvoorwaardelijke vragen. Ga naar: www.fvov.nl
 • LAKS
  Ben je een leerling en zoek je informatie over medezeggenschap? Ga dan naar www.laks.nl. LAKS beantwoordt ook vragen en geeft advies.
 • Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
  De VOO schoolt, adviseert en begeleidt MR-leden en bevoegd gezag zodat zij  hun belangrijke medezeggenschapstaak goed geïnformeerd en gemotiveerd kunnen uitvoeren. Ga naar: www.voo.nl
 • Ouders en Onderwijs
  Ben je ouder en heb je een vraag over medezeggenschap of onderwijs? Ga dan naar www.oudersenonderwijs.nl.
 • Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)
  Ben je schoolleider en heb je een vraag over medezeggenschap? Ga dan naar www.avs.nl. Via onze helpdesk geven we advies per telefoon of mail.
 • VO-raad
  Schoolbesturen in het voorgezet onderwijs kunnen bij de VO-raad terecht met vragen over medezeggenschap als het gaat om de algemene wettelijke kaders. Ga naar: www.vo-raad.nl
 • PO-Raad
  Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen bij de PO-Raad terecht met vragen over medezeggenschap als het gaat om de algemene wettelijke kaders. Ga naar: www.poraad.nl