Tips voor goed leiderschap

Bestuurders zijn het gewend om te praten over complexe beleidsstukken. In de MR doe je dat als bestuurder ook, maar bedenk dat je om de tafel zit met ouders, docenten en leerlingen. Die willen duidelijke taal, zodat ze hun mening kunnen vormen en geven. Welke eigenschappen bieden jou nog meer uitkomst om als bestuurder succesvol te zijn? Drie extra tips voor goed leiderschap.

1. Deel je leiderschap

Als bestuurder hoef je in de medezeggenschap niet te verwachten dat jouw voorstellen worden aangenomen omdat jij nu eenmaal de baas bent. Wat wél helpt is gedeeld leiderschap. Ga het gesprek aan op basis van gelijkwaardigheid. Geef uitleg als daarom wordt gevraagd. En stel je open voor andere visies en meningen. Zo voorkom je tunnelvisie.

2. Wees transparant

Bij het ontwikkelen van nieuw beleid is het goed om de medezeggenschap al in een vroeg stadium te informeren. Zo voelen de leden zich serieus genomen en betrokken bij het beleid en kun je al in een vroeg stadium eventuele obstakels wegnemen. Uiteraard zijn er grenzen aan de speelruimte die je kunt bieden. Soms kunnen bepaalde dingen gewoon niet, bijvoorbeeld omdat er geen geld voor is. Leg dat dan uit.

3. Heb geduld

Je moet geduld opbrengen in de medezeggenschap. Sommige thema’s vragen wat meer tijd om te doordenken. Die moet je even laten sudderen. Soms is er meer tijd nodig om steun te vinden. Overhaast niets en kom later op een voorstel of onderwerp terug. Vaak komt daar uiteindelijk een betere afspraak uit dan je in eerste instantie zelf op papier had gezet.