Medezeggenschap en passend onderwijs: handige modeldocumenten voor OPR

Alle leerlingen onderwijs bieden dat bij ze past. Dat is passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elke leerling het beste uit zichzelf kan halen. En daar is extra ondersteuning voor nodig. Denk aan aangepast lesmateriaal, extra begeleiding of speciale hulpmiddelen. Zo kunnen  er meer kinderen een plek op een school in de buurt en worden er minder kinderen doorverwezen naar speciaal onderwijs.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Om dat voor elkaar te krijgen, werken scholen in een regio met elkaar samen. Dat doen ze in een samenwerkingsverband. In een speciale medezeggenschapsraad vergadert het samenwerkingsverband over passend onderwijs. Dit heet de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is dus het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. In de OPR zitten leraren, ouders en leerlingen van scholen binnen het samenwerkingsverband. Zij worden verkozen door de medezeggenschapsraden van aangesloten scholen, maar hoeven niet per se lid te zijn van die MR’s. Samen maken zij afspraken over welke ondersteuning zij bieden om ervoor te zorgen dat ieder kind een passende onderwijsplek krijgt. Hun beleid leggen ze vast in het ondersteuningsplan.

Modelstatuten en -reglementen OPR

Er zijn drie belangrijke documenten voor de regels en procedures rondom medezeggenschap in passend onderwijs. Dat zijn: het medezeggenschapsstatuut, het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Hieronder kun je voorbeelden van deze documenten downloaden.

Medezeggenschapstatuut

Dit belangrijke document kun je beschouwen als ‘de grondwet’ voor medezeggenschap binnen de stichting. In het medezeggenschapstatuut worden afspraken opgenomen over de vormgeving van medezeggenschap.

Medezeggenschapsreglement

In dit document worden afspraken opgenomen over de relatie tussen de OPR en het bestuur afspraken over de manier waarop de OPR functioneert.

Huishoudelijk reglement

In dit document worden afspraken over de interne organisatie van de OPR opgenomen. Een huishoudelijk reglement is niet verplicht, maar wel aan te raden.

Wil je meer weten? Lees dan ook ons artikel over medezeggenschap en passend onderwijs. Hierin vertellen we je alles wat je moet weten over passend onderwijs, het ondersteuningsplan en de bevoegdheden van de GMR.