Welke eigenschappen helpen jou als schoolleider?

Als schoolleider heb je het beste voor met jouw school. Daar steek je je beleidsvoorstellen ook op in. Het is belangrijk om steun en samenwerking te vinden met de MR hierover. Wij hebben enkele eigenschappen en vaardigheden op een rij gezet die jou helpen in de match met de MR. Bekijk ook de video De schoolleider en medezeggenschap hieronder:

Kwetsbaar

Het doel van medezeggenschap is juist tegenspraak organiseren. Steek dus niet al je energie in het overtuigen van een ander van jouw gelijk. Stel je kwetsbaar op en luister naar andere meningen. Zie die mening als een verrijking in plaats van een obstakel. Een andere blik helpt om zaken aan alle kanten te belichten waardoor je een beter besluit kunt nemen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs op jouw school. Door met andere belangen rekening te houden, creëer je meteen een groter draagvlak bij het voorleggen van jouw besluiten.

Transparant

Wat helpt op de weg naar die besluitvorming is je kaarten op tafel leggen. Transparantie dus. Betrek de medezeggenschap vanaf het prille begin bij beleidsontwikkelingen. Zo vind je in de MR een sparringpartner. Ook kunnen voorstellen niet verkeerd begrepen worden als ze voor de stemming of advies op tafel komen. Transparantie betekent dat je aanspreekbaar bent voor vragen, ook buiten de vergaderingen. Als de lijntjes kort zijn, ligt er minder druk op de vergadermomenten in het jaar en het komt de onderlinge verhoudingen ten goede.

Niet-autoritair

Geef ruimte voor een dialoog en sta niet te snel op je strepen in het contact met de MR. Niemand is gebaat bij een conflict. Kijk samen wat het beste is voor de school en de leerlingen. Dat is immers altijd het doel. Als je samen optrekt, kun je bij bepaalde thema’s ook de MR het voortouw laten nemen. Het versterkt de relatie en dat vertrouwen straal je uit.