Jij als leerling in de MR!

‘Ik in de MR?’ Ja, juist jij! Het onderwijs is er namelijk voor jou: de leerling. In de medezeggenschapsraad (MR) praat je op hoog niveau mee over allerlei onderwerpen die met jouw school te maken hebben. Je hebt echt invloed op het beleid. Benieuwd wat er allemaal bij komt kijken en hoe jouw rol eruitziet? In dit artikel zetten we de taken, verwachtingen en ervaringen uit de praktijk voor je op een rij. En bekijk ook de video Als leerling in de MR hieronder:

Ga snel naar:

Waarom in de MR?
Waar gaat het over in de MR?
Wat levert het MR-werk je op?
Hoeveel tijd kost het MR-werk?
Wat moet ik leren om mee te doen?

Waarom in de MR?

Misschien doe je het al: je geeft je mening over een les of over het beleid op je school. Op veel scholen gebeurt dit in de leerlingenraad: een groep leerlingen uit verschillende jaren praat over de school en organiseert activiteiten. De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen, maar de schoolleiding hoeft niet per se naar een leerlingenraad te luisteren. Een medezeggenschapsraad (MR) is verplicht op scholen en daar moet het bestuur wel mee in overleg.  Je kunt de MR dus zien als de serieuze broer van de leerlingenraad waar het bestuur naar moet luisteren. In de MR zit je niet alleen met leerlingen, maar ook met personeel en ouders. Medezeggenschap betekent dat je meepraat en meedenkt over het beleid op school, adviezen geeft en in een aantal gevallen in moet stemmen met beslissingen die de schoolleiding wil nemen. Dat jij als leerling meebeslist over hoe zaken op jouw school geregeld zijn, is belangrijk. Leerlingen zijn immers dé ervaringsdeskundigen als het aankomt op schoolzaken.

Uit de praktijk:
‘Deel uitmaken van de MR is leuk en enorm leerzaam! Ik heb leren vergaderen en beredeneren vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast weet ik goed wat er speelt op school.’

Waar gaat het over in de MR?

In de MR gaat het niet over welke leerling naar het volgende jaar mag of welke docenten mentor van de brugklas worden, maar wel over het te voeren beleid. Wil de school extra aandacht besteden aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar geld voor worden vrijgemaakt en er moeten genoeg docenten voor zijn. Of de schoolleiding komt met het voorstel dat leerlingen huiswerk op school moeten maken en thuis huiswerkvrij zijn. In dat geval gaan de lesdagen er anders uitzien. De leerlingen en de ouders in de MR hebben verder een belangrijke stem bij activiteiten buiten de lessen, zoals excursies naar het buitenland, kampen en culturele of sportieve clubs. Ook over het schoolplan en de schoolgids praat de MR mee. Ingrijpende veranderingen zoals fusies, reorganisaties en nieuwbouw hebben invloed op wat er in de klas gebeurt en dus wordt de MR daarbij betrokken. Het medezeggenschapswerk heeft dus vrijwel altijd met onderwijs te maken.

Wat levert het MR-werk je op?

Een plek in de MR brengt je dichter bij de school dan andere leerlingen. Je ziet meer van de manier waarop leerlingen, docenten en ouders met elkaar omgaan. De samenwerking met de schoolleiding, docenten en leerlingen biedt je een kijkje achter de schermen, wat interessant en leerzaam is. Het MR-werk bestaat vaak uit vergaderen en stukken lezen, maar je onderhoudt ook het contact met de andere leerlingen of met de leerlingenraad om te weten wat er leeft. Bovendien hebben MR-leden recht op scholing, wat zowel over de regels als de praktijk van de medezeggenschap kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan je rechten, maar ook aan vaardigheden als onderhandelen en vergadertechnieken. Je kunt daar persoonlijk veel van leren. Het MR-lidmaatschap is voor leerlingen vrijwilligerswerk, maar de school kan hiervoor een vergoeding geven of studiepunten toekennen. Je leest hier meer over in het artikel faciliteiten en activiteitenplan op deze site.

Hoeveel tijd kost het MR-werk?

Het aantal vergaderingen verschilt per school. Vaak zijn dat er tussen de 6 en 8 per jaar. Om te weten hoe het bij jou op school zit, kun je kijken in de jaaragenda, op de schoolwebsite of het navragen bij de MR-voorzitter of conrector. Je krijgt de agenda en eventuele stukken van tevoren toegestuurd. Het is belangrijk die stukken voor de vergadering goed door te lezen, zodat je (kritische) vragen kunt stellen. Om te weten wat er speelt op school en bij de leerlingen is het aan te raden goed contact te houden met de leerlingenraad en te praten met andere leerlingen. Die informatie en kennis kun je meenemen in de vergadering.

Uit de praktijk:
‘Het is leuk om de verhalen die je hoort op de gang van medeleerlingen mee te nemen tijdens een vergadering. Hierdoor kun je de stem van de leerlingen laten horen, daarnaast kom je ook meer te weten van wat er speelt op school.’

Wat moet ik leren om mee te doen?

In het begin hoef je helemaal niet zo veel te leren of te kennen. Nieuwkomers worden door ervaren MR-leden ingewerkt. Zij stellen je op de hoogte van de lopende zaken en de afspraken die er binnen de MR zijn gemaakt, bijvoorbeeld over de manier van vergaderen. Gebeurt dat niet, vraag er dan gewoon om. Daarnaast heb je recht op scholing. Het LAKS biedt cursussen aan voor nieuwe MR-leden.

Belangrijke data

Er zijn een aantal data die belangrijk zijn om in je agenda te zetten als MR-lid, bijvoorbeeld omdat je op die datum uiterlijk een bepaald stuk hoort te ontvangen. Lees hier de belangrijke data en tips van het LAKS.