Aan de slag als nieuw MR-lid

Als nieuw MR-lid aan de slag gaan, kan best overweldigend zijn. Je hebt tijd nodig om je goed en snel in te werken. Wij helpen je in dit artikel op weg.

Kennismaken

Het is aan te raden om voor de eerste vergadering een (online) voorstelronde te houden. Zo maak je alvast kennis met de andere leden. Sommige raden organiseren dit zelf om nieuwe leden welkom te heten, maar wees niet bang om zelf het initiatief te nemen.

Mentor

Wie kan jou nu beter inwerken dan een ervaren MR-lid? Maak een goede start door een ‘mentor’ te zoeken. Zo heb je de eerste periode een aanspreekpunt en vraagbaak. De mentor kan je helpen bij de voorbereiding op de eerste vergadering.

Het medezeggenschapswerk

Het MR-werk bestaat voor een belangrijk deel uit vergaderen en stukken lezen. Maar er is meer. Zo moet je contact zoeken met de achterban om te weten wat er leeft en bijvoorbeeld een ouderraadpleging organiseren. De samenwerking met de schoolleiding en leerkrachten geeft ook een kijkje achter de schermen, wat heel leerzaam is.

Hoeveel tijd kost het?

Als je net begint in de MR moet je rekenen op ongeveer acht vergaderingen per jaar. Stukken lezen ter voorbereiding op een overleg kost je ongeveer een avond. Daarnaast is er natuurlijk het onmisbare contact met de achterban om te weten wat er leeft en om ouders, docenten en leerlingen op de hoogte te houden van de prestaties van de MR. Zit je in de MR als personeelslid van een school, reken dan op minimaal 60 uur per jaar aan medezeggenschapstaken en drie werkdagen per twee jaar voor scholing en training.

Scholing

Als MR-lid moet je van veel markten thuis zijn. Dat hele pakket aan kennis en vaardigheden heeft lang niet iedereen in huis op het moment dat ze beginnen. Daarom bieden de verschillende ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties medezeggenschapstrainingen aan voor beginners en gevorderden. Als MR-lid heb je wettelijk recht op tijd en geld voor cursussen en trainingen.

Overdrachtsdossier

Informeer bij de secretaris van de (G)MR naar een overdrachtsdossier. Dit bevat onder meer:

 • Een overzicht met gegevens van de leden van de (G)MR en het dagelijks bestuur, de directeur/bestuurder en andere gesprekspartners;
 • De verdeling van de taken en (eventueel) de werkgroepen en specialisaties van de leden;
 • De regels en afspraken rond de overleggen;
 • Het jaarplan/de jaaragenda;
 • De faciliteitenregeling;
 • De statuten en reglementen;
 • De notulen van de laatste vergaderingen;
 • Dossiers die nog niet zijn afgehandeld;
 • Het jaarverslag van de organisatie en van de (G)MR;
 • Een lijst met afkortingen en begrippen;
 • De recente begroting.

Evaluatie

Vraag de voorzitter na de inwerkperiode om een evaluatiegesprek. Ben je goed ingewerkt of heb je meer ondersteuning en informatie nodig? En zijn er misschien punten voor verbetering vatbaar? Deze feedback helpt je in je ontwikkeling.

Meer informatie

Nog voor de eerste (G)MR-vergadering kun je veel informatie opzoeken. Dit kan via de websites van de onderwijs-, ouder- en leerlingenorganisaties, maar ook via schriftelijke informatie (folders en boeken). Neem daarnaast de moeite om de Wet Medezeggenschap op Scholen door te lezen om te weten wat de taken, bevoegdheden, rechten en plichten van de medezeggenschapsraad zijn.

Websites: