Wetsvoorstel maakt bekostiging PO inzichtelijker

Op 19 oktober 2020 is het Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO gepubliceerd. Dit wetsvoorstel maakt de financiering van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs voor de medezeggenschap een stuk inzichtelijker en beter te controleren.

Met de wet kunnen besturen ook beter keuzes maken over de besteding van het geld dat zij ontvangen. Als de Tweede en de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemmen, gaat het voorstel op z’n vroegst in op 1 januari 2023.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen die het wetsvoorstel meebrengt:

  • Er is straks één basisbedrag per leerling en per school. Er zijn dan geen aparte budgetten meer voor personeel en materieel, zoals onderhoud van de gebouwen en leermiddelen.
  • De hele bekostiging wordt per kalenderjaar vastgesteld. Zo krijgen scholen op hetzelfde moment inzicht in de volledige bekostiging.
  • De teldatum verschuift van 1 oktober naar 1 februari van het vorige kalenderjaar.

Rekenmodel

Voor de eerste drie jaar komt er een overgangsregeling. Dit geeft scholen de tijd hun uitgaven aan te passen aan de nieuwe situatie. Met een rekenmodel kunnen scholen het nieuwe basisbedrag per school en per schoolbestuur berekenen.

Meer informatie