Welke rol speelt de MR bij coronamaatregelen op school?

Sinds 8 februari zijn alle basisscholen weer open en vanaf 1 maart openen ook de middelbare scholen weer hun deuren. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, gelden er extra maatregelen. Dat betekent dat scholen hun beleid moeten aanpassen om aan alle voorwaarden en adviezen te voldoen. Welke rol kan de medezeggenschapsraad spelen bij aangepaste plannen ten tijde van corona? De VOO maakte hiervoor een handige handreiking Corona en medezeggenschap.

Instemmingsrecht van de MR geldt ook in coronatijd

De MR heeft ook in coronatijd een wettelijke bevoegdheid om mee te denken, te adviseren en in te stemmen als het beleid wordt aangepast. Het gaat namelijk om maatregelen op het gebied van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid. Corona zet die positie van de MR niet opzij. Wel gaat het om een noodsituatie en moeten beslissingen vaak snel genomen worden. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om rekening te houden met de voorgeschreven termijnen. Van de MR mag daarom gevraagd worden dat zij zich flexibel opstelt. Tegelijkertijd mag van het schoolbestuur gevraagd worden dat zij de MR vroegtijdig bij plannen betrekt.

Plannen van het schoolbestuur

Plannen die het schoolbestuur maakt, kunnen onder andere betrekking hebben op:

  • Beleid met betrekking tot 1,5m afstand houden
  • Veiligheid van leraren, leerlingen en ouders op en rond de school
  • Sociaal welzijn van de leerlingen
  • Invulling van pauzes en schoolvakanties
  • Onderwijs aan kinderen die niet naar school kunnen
  • Arbonormen en gezondheid van personeel en leerlingen

Waar moet je als MR op letten?

Om een goed beeld te krijgen van de situatie, is het belangrijk dat de MR zich kritisch opstelt. Deze vragen kan de MR stellen aan het bevoegd gezag:

  • Zijn de maatregelen voor iedereen duidelijk? Hoe wordt dit gecommuniceerd?
  • Hoe wordt er omgegaan met leerlingen die uit beeld zijn?
  • Hoe wordt onderwijs op afstand aangeboden voor leerlingen die niet naar school kunnen?
  • Hoe wordt een te hoge werkdruk voor het personeel en een risico op uitval voorkomen?

Ook in coronatijd is medezeggenschap belangrijk, al vraagt het wel om een andere aanpak. Juist nu is de MR een kritische sparringpartner van het bestuur. Het is belangrijk dat de MR een luisterend oor biedt aan de achterban en ervoor zorgt dat maatregelen goed en duidelijk gecommuniceerd worden. Meer weten? Lees ook onze tips voor sterk medezeggenschap in coronatijd.