Welke rol speelt de MR bij besteding van de werkdrukmiddelen in het voortgezet onderwijs?

Dat er voldoende leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners zijn die hun vak goed kunnen uitoefenen, is essentieel voor kwalitatief onderwijs. Om dit te stimuleren is in het Onderwijsakkoord afgesproken dat er jaarlijks 300 miljoen extra wordt geïnvesteerd voor het verlagen van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor jouw school? En welke rol speelt de (G)MR bij de besteding van deze middelen? Om antwoord te geven op deze vragen ontwikkelde Voion, het Arbeidsmarkt en Ontwikkelfonds voortgezet onderwijs, een handige folder over werkdrukverlichting.

Vanaf het schooljaar 2022/2023 is er 300 miljoen euro per jaar beschikbaar voor maatregelen om de werkdruk te verlichten. In de CAO VO is afgesproken dat 150 miljoen euro individueel te besteden is en 150 miljoen euro collectief uitgegeven kan worden. Bij de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen zijn de werknemers aan zet: zij gaan met elkaar in gesprek over maatregelen om de werkdruk te verminderen. Denk aan extra ondersteuning in de klas voor leerlingbegeleiding of om lasten van taken te verminderen. De personeelsgeleding van de (G)MR speelt hierbij een belangrijke rol.

Werkdruk en medezeggenschap

De medezeggenschapsraad heeft op veel punten invloed op het werkdrukbeleid van de school. Zo heeft de personeelsgeleding van de MR bijvoorbeeld instemmingsrecht op het werkverdelingsplan en bij het vaststellen of wijzigen van de taakverdeling en –belasting. Ook bij de besteding van de landelijke werkdrukmiddelen heeft de MR instemmingsrecht. Dat proces ziet er als volgt uit:

  • De schoolleiding en de personeelsgeleding van de MR bepalen de kaders voor de besteding van collectieve werkdrukmiddelen.
  • Binnen die vastgestelde kaders voert het onderwijspersoneel gezamenlijk het gesprek over hoe ze de werkdruk willen aanpakken en maken ze werkdrukplannen voor de besteding van de werkdrukmiddelen.
  • Deze plannen worden samengevoegd tot een concept collectief werkdrukplan waar de personeelsgeleding van de MR mee instemt.

Meer lezen

Meer weten over de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen? In opdracht van cao-partijen is Voion een ondersteuningsprogramma gestart. Houd het dossier CAO VO werkdrukmiddelen in de gaten om op de hoogte te blijven van nieuwe publicaties. Of bekijk de folder Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor mijn school?