Save the date! Webinar ‘Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs’ op 13 september

In april stuurde de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma een brief aan de kamer over de bijsturing van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Hierin gaf hij onder andere heel duidelijk aan dat er bijsturing nodig is op ‘Ouderbetrokkenheid en medezeggenschap’, de betrokkenheid van ouders en de instemming van de medezeggenschapsraden op de schoolprogramma’s van scholen.

In de kamerbrief schrijf minister Wiersma dat het partnerschap tussen schoolleiders, leraren en ouders belangrijk is voor het succes van het NP Onderwijs. Ouders konden door de strenge coronaregels lange tijd de school niet in en konden minder goed actief betrokken worden bij de school. Nu de looptijd van het programma is verlengd en scholen in meer rust de plannen voor het NP Onderwijs kunnen gaan bijstellen en voorleggen aan de medezeggenschap, is het goed daarover actief met ouders in gesprek te gaan.

Het belang van medezeggenschap en tips voor het goede gesprek over het NP Onderwijs

Hoewel de medezeggenschapsraad op bijna alle scholen wordt betrokken, constateert de minister in de tweede voortgangsrapportage dat op ongeveer één op de acht scholen nog geen sprake is van formele instemming. Het is voor de effectieve aanpak van de leervertragingen belangrijk dat deze instemming er in het tweede jaar van het Nationaal Programma Onderwijs wel komt. Met dit webinar benadrukken we het belang van medezeggenschap en geven we tips over het te voeren gesprek over het Nationaal Programma Onderwijs.

Op 13 september van 16.00 tot 17.00 uur gaan we hierover in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, schoolleiders en MR-leden.

Aanmelden

Wil jij deelnemen aan het webinar op 13 september? Meld je dan hier kosteloos aan.

Zet het webinar in je agenda.