Webinar 11 oktober: Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs

Scholen werken hard aan de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) en het inhalen van leervertragingen die door corona veroorzaakt zijn. Voor een effectieve aanpak van leervertragingen is formele instemming van de medezeggenschapsraad op de plannen in het kader van het NP Onderwijs essentieel. Toch is hier op één op de acht scholen nog geen sprake van. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage NP Onderwijs. Welke rol speelt medezeggenschap bij de plannen in het kader van het NP Onderwijs? En hoe kun je de ouder- en leerlingbetrokkenheid bij deze plannen vergroten? Daarover gaan we met elkaar in gesprek tijdens het webinar ‘Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs’ op dinsdag 11 oktober van 16.00 tot 17.00 uur. Schrijf je in!

Proactief samenspel en goede dialoog over NP Onderwijs

Partnerschap tussen schoolleiders, leraren en ouders is essentieel voor het succes van het NP Onderwijs. Daarom is het belangrijk dat medezeggenschapsraden betrokken worden bij de plannen. Proactief samenspel en een goede dialoog tussen bevoegd gezag en medezeggenschap is daarbij onmisbaar. Het webinar op 11 oktober staat in het teken van het NP Onderwijs en de rol van medezeggenschap. Onder leiding van Robert Hommen gaan we in gesprek over het belang van medezeggenschap en hoe je het goede gesprek voert over het NP Onderwijs. Dat doen we met:

  • Rafke Hagenaars, leerling op de Graaf Engelbrecht en penningmeester van het LAKS
  • Fred van de Poll, interim schoolleider
  • Jan-Willem te Gussinklo Ohmann, ouder in de MR op De School Zandvoort
  • Karin Merckens personeelslid in de MR op de Annie M.G. Schmidtschool
  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan het webinar op dinsdag 11 oktober van 16.00 tot 17.00 uur? Schrijf je dan hier kosteloos in.

Voor wie is dit webinar?

Dit webinar is interessant voor alle (G)MR leden, schoolleiders en schoolbestuurders in het funderend onderwijs. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Vraag je netwerk om deel te nemen aan het webinar

Denk je dat dit webinar interessant is voor jouw collega of iemand anders uit je netwerk? Deel dit webinar dan met je netwerk.