Wat is de rol van de medezeggenschapsraad bij armoede?

Wist je dat één op de twaalf kinderen in Nederland opgroeit in armoede? Dat zijn ongeveer twee leerlingen per klas. Armoede is dus een probleem waar ook het onderwijs mee te maken heeft. Leerlingen die in armoede opgroeien, presteren namelijk minder goed op school en worden vaak uitgesloten van schoolactiviteiten, zoals schoolreisjes en excursies. Simpelweg omdat er thuis geen geld voor is. Daar kan de medezeggenschapsraad wat aan doen! De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) maakte een handige handreiking over wat de MR kan betekenen voor leerlingen die opgroeien in armoede.

Negatieve gevolgen van opgroeien in armoede

Opgroeien in armoede heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling en leerprestaties van leerlingen. Dat betekent dat deze kinderen vaak niet goed hun talenten kunnen ontwikkelen, waardoor zij ook later een hogere kans hebben om in armoede te leven. Juist voor deze kinderen is goed onderwijs dus belangrijk. De negatieve gevolgen kunnen beperkt worden door gelijke kansen voor kinderen te creëren. Hier kan de MR een belangrijke rol in spelen.

De rol van MR bij creëren van gelijke kansen

Zo speelt de MR een belangrijke rol bij het vaststellen van het schoolbeleid. De MR heeft allerlei bevoegdheden om ervoor te zorgen dat er in het beleid genoeg rekening gehouden wordt met leerlingen die in armoede opgroeien. De MR heeft namelijk verschillende rechten met betrekking tot de schoolactiviteiten en heeft invloed op de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Ook heeft de MR diverse rechten met betrekking tot het onderwijsprogramma en kan het zich altijd beroepen op het initiatiefrecht: het recht om zelf een beleid over armoede op school te ontwikkelen.

Tips voor de MR voor bewustzijn rondom armoede op school

Het is belangrijk dat het schoolbestuur en schoolleiding zich goed bewust zijn van de invloed die armoede heeft op ontwikkelkansen van leerlingen. In de handreiking worden een aantal tips voor de MR gegeven om dit bewustzijn te vergroten.

  1. Maak een overzicht van de schoolkosten die ouders moeten betalen.
  2. Laat je informeren over hoe de school kinderen die opgroeien in armoede goed kan ondersteunen.
  3. Maak het onderwerp bespreekbaar met alle ouders op school door een informatieavond te organiseren over de mogelijkheden van ondersteuning vanuit school.
  4. Neem de AVG in acht: ouders die het financieel niet makkelijk hebben, hebben recht op privacy hierover. Zonder toestemming mag de school hier op geen enkele manier over communiceren met andere ouders.

Benieuwd hoe jouw MR invloed kan uitoefenen op het beleid met betrekking tot armoede op school? Download hier de gratis handreiking!