Verslag webinar: ‘Achterstanden en rol medezeggenschap’

Verslag webinar: ‘Achterstanden en rol medezeggenschap’

Creenshot webinar met de drie hoofrolspelers

Het onderwijs staat de komende periode voor grote uitdagingen. Hoe ga je daar als medezeggenschap mee om en wat is de rol van medezeggenschap bij achterstanden? Deze vragen kwamen aan bod tijdens het webinar ‘Achterstanden en de rol van medezeggenschap’ op maandag 17 mei. Dagvoorzitter Lieke Lamb ging hierover in gesprek met Janny Arends van Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), Perry van Liempt van Algemene Onderwijsbond (AOb), Paul van Lent van Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en Sjoerd van Geffen van Ouders en Onderwijs.

Janny Arends van VOO opent het webinar met een presentatie over het advies: goede medezeggenschap in het onderwijs. ‘Medezeggenschap in het onderwijs bestaat al vanaf 1984’, In 2007 is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) ingevoerd. Uit de evaluatie van deze wet kunnen we concluderen dat de samenwerking tussen MR en een schoolleider of de samenwerking binnen de MR beter kan’.

Belang medezeggenschap in het onderwijs

Volgens Arends is het gezamenlijk belang van de medezeggenschap in het onderwijs het uitgangspunt van het advies. ‘Ik zeg weleens een beetje dramatisch: een kind zit maar één keer in zijn of haar leven op school en die heeft recht op het allerbeste onderwijs. Daar zijn wij met elkaar, als landelijke vertegenwoordigers en de scholen verantwoordelijk voor’.

Waarom is dat advies en medezeggenschap nou zo ontzettend belangrijk? ‘Dat komt omdat het in feite de basis vormt voor de samenwerking die nodig is om het Nationaal Plan Onderwijs goed vorm en inhoud te geven. Een directeur, het bestuur, het personeel, de ouders, iedereen heeft andere belangen. Maar via de medezeggenschap is het de bedoeling dat je met elkaar, die kwaliteit en de verbetering waarborgt. Zorg dat er goede kwaliteit van onderwijs wordt gerealiseerd en zorg voor draagvlak’. Aldus Arends.

Menukaart Nationaal Programma Onderwijs

Tijdens het webinar krijgen deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen aan de sprekers. ‘Wat doe je als MR met de duidingen van sommige experts, dat NP Onderwijs een tijdelijk grote zak geld is waar commerciële partijen van gaan profiteren, terwijl het geen structurele aanpak of verandering is?’

‘Het ministerie heeft onlangs een menukaart uitgegeven waar veel tips en suggesties in staan met verbeterplannen, gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde uitkomsten’, antwoordt Arends. ‘Als MR is het zaak om die menukaart te bestuderen en te bedenken: wat is voor onze school nodig? Waar zitten nu de achterstanden? Waar is extra inzet nodig? Als je dat in kaart hebt, kun je aan de slag met de menukaart’.

Polluitslag 1
Polluitslag 1

De cruciale positie van het hele team

De sprekers van het tweede blok zijn Paul van Lent van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)  en Perry van Liempt van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Zij praten de deelnemers van het webinar bij over het schoolprogramma 2021/2022 en de wet medezeggenschap scholen, monitoring en evaluatie.

‘Als het gaat om de dingen die het Nationaal Programma Onderwijs oplevert, dan zie je een paar belangrijke dingen’, start Paul van Lent zijn presentatie. ‘De schooldirecteur heeft een cruciale positie. Deze positie is van belang om duidelijk te maken hoe de plannen worden samengesteld en op welke manier deze uitgevoerd gaan worden. Om dat voor elkaar te krijgen heb je iedereen nodig. De teamleden in een schoolorganisatie, van onderwijsondersteunend tot onderwijsgevend personeel. Ook zij hebben een belangrijke positie om te bepalen op welke manier achterstanden zijn opgelopen’.

Polluitslag 2
Polluitslag 2

Evaluatie en monitoring

‘Wanneer je een schoolscan hebt gemaakt dan is het resultaat je uitgangspunt’, springt Perry van Liempt bij. ‘Vervolgens ga je kijken: als we nu een plan inzetten, wanneer heb ik dan een eerste resultaat? Dat is het moment waarop je gaat evalueren. Laat de evaluatie daarna niet liggen. Bepaal met elkaar de aanpak. Als we signaleren dat het goed gaat, dan kan er misschien een tandje terug. Als er iets minder goed gaat, waar gaan we dan extra op inzetten’?

‘Neem de (G)MR vooral mee bij je plannen. Zorg dat het draagvlak niet ontbreekt, zegt van Lent. Van Liempt vult aan: ‘Het schoolteam heeft ook iets in te brengen. Laten we die stap niet overslaan. Het schoolteam weet precies wat de leerlingen nodig hebben’.

Polluitslag 3

Initiatiefwet vrijwillige ouderbijdrage

In een videoboodschap vertelt Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid en mede-initiatiefnemer van de initiatiefwet vrijwillige ouderbijdrage over de nieuwe wet. ‘Armoede gaat vaak gepaard met schaamte, maar ook met sociale uitsluiting. We weten dat de ongelijkheid in het onderwijs steeds groter wordt. Onze aangenomen wet regelt dat het niet betalen van de ouderbijdrage door ouders of verzorgers, nooit leidt tot uitsluiting van kinderen bij activiteiten’. Aldus Westerveld.

Sjoerd van Geffen van Ouders en Onderwijs legt kort uit hoe deze wet tot stand is gekomen. ‘We hebben behoorlijk wat signalen gekregen van ouders die zeggen dat ze de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Maar dat hun kind toch wordt uitgesloten. Hoe kan dat in vredesnaam? In oktober 2018 hebben een aantal politieke partijen, zoals GroenLinks en de SP het initiatiefwetsvoorstel ingediend. Wij hebben daar als Ouders en Onderwijs aan mee mogen werken’.

‘Sinds het initiatiefwetsvoorstel op tafel ligt, merken we dat de vrijwillige ouderbijdrage die scholen vragen zakt. Scholen mogen een vrijwillige bijdrage vragen aan ouders. Maar ik denk dat het mooi zou zijn als scholen kijken naar wat voor populatie ouders hebben wij en wat kunnen wij dan vragen en wat betekent dat voor ons curriculum.’ Aldus van Geffen.

Webinar terugkijken?

Wil je de webinar Achterstanden en de rol medezeggenschap terugkijken?