Verbetervoorstel Wms naar minister van onderwijs

Verbetervoorstel Wms naar minister van onderwijs

De Wet medezeggenschap scholen (Wms) is toe aan verbetering. Dat stelt de werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO). Daarom heeft de werkgroep  een lijst met 23 verbeterpunten gestuurd naar Arie Slob, demissionair minister van onderwijs. In de brief vragen de werkgroep en betrokken organisaties de minister om de voorstellen mee te nemen in een toekomstig wetstraject.

De lijst met verbetervoorstellen is onderverdeeld in wetstechnische gebreken, praktische gebreken en overige verbeterpunten. Deze gebreken en onduidelijkheden in de wet kwamen aan het licht tijdens diverse bijeenkomsten van de werkgroep.

Wetstechnische gebreken

Hierbij gaat het om onduidelijke formuleringen en termen. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk wat er bedoeld wordt met de term ‘geleding’. In een aantal artikelen verwijst de term namelijk naar de leden van de (G)MR en dus naar de verschillende groepen (geledingen) binnen de raad. Terwijl er in andere artikelen de achterban van de (G)MR mee bedoeld wordt. Dat schept natuurlijk verwarring. Verder zijn er nog een aantal andere technische gebreken die makkelijk aangepast kunnen worden, zoals foutieve verwijzingen of verkeerde benamingen.

Praktische gebreken

De praktische gebreken gaan vooral over bepalingen die in de praktijk voor onduidelijkheid zorgen. Zo kan de definitie van het begrip ‘school’ verwarring opleveren. De werkgroep adviseert daarom om het begrip op te rekken tot ‘een als zelfstandige school opererende organisatorische eenheid’. Daarnaast kan de Wms duidelijker zijn over de regeling van de medezeggenschap van personeel dat op meerdere scholen werkt (bovenschools personeel). En is er onduidelijkheid over de regeling voor besturen die zowel scholen voor primair als voortgezet onderwijs in stand houden. Andere praktische verbeterpunten gaan over rechtsmiddelen voor belanghebbenden die niet in de MR zitten, zoals personeelsleden en ouders.

Overige verbeterpunten

Tot slot wordt nog genoemd dat de opschortende werking van schoolvakanties in de geschillenregeling ontbreekt. En er is een onnodige overlap tussen de bepalingen over het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement.

Meer weten?

Bij de totstandkoming van de verbetervoorstellen zijn ook de volgende landelijke organisaties betrokken: Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), Ouders & Onderwijs, Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), de PO- en VO-raad, CNV academie, Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en Algemene Onderwijsbond (AOb).

Benieuwd naar de lijst met 23 verbeterpunten? Download hieronder het document of bekijk de brief aan minister Slob.