Partnerschap cruciaal voor succes Nationaal Programma Onderwijs

Scholen zijn goed op weg met het wegwerken van leervertragingen die leerlingen door corona hebben opgelopen. Meer dan de helft van de schoolleiders geeft aan dat het goed lukt om hun plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren. Toch heeft nog niet elke MR formeel ingestemd met deze plannen: op ongeveer één op de acht scholen is niet formeel ingestemd met het schoolprogramma. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage die aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Monitoring, evaluatie en bijstelling NP Onderwijs

Om leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren, is vanuit het NP Onderwijs 5,8 miljard beschikbaar gesteld voor het funderend onderwijs. Scholen konden kiezen uit een menukaart met bewezen effectieve maatregelen voor het invullen van hun schoolprogramma in het kader van het NP Onderwijs. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat op bijna alle scholen het team betrokken is bij de keuze voor interventies. Ook de MR is op nagenoeg alle scholen betrokken geweest bij deze interventiekeuze, hoewel de MR nog niet op alle scholen heeft ingestemd met het schoolprogramma dat daaruit voortvloeit.

Partnerschap tussen schoolleiders, leraren, ouders én leerlingen is essentieel voor het succes van het NP Onderwijs. Daarom is het belangrijk dat medezeggenschapsraden actief worden betrokken en formeel instemmen met deze plannen. Bij een goede uitvoering horen bovendien monitoring en evaluatie. Het is belangrijk dat scholen de voortgang van leerlingen monitoren en evalueren of bijsturing op het schoolprogramma nodig is. Let op: als het schoolprogramma bijgestuurd moet worden, dan is opnieuw instemming van de MR nodig!

Meer lezen

Om scholen en medezeggenschapsraden te helpen om op een goede manier het proces van het NP Onderwijs te doorlopen, heeft Sterk Medezeggenschap vorig jaar een handige dialoogplaat Advies-  en instemmingsrechten NP Onderwijs gemaakt. Benieuwd hoe de rol van de MR er precies uitziet? Download dan ook onze handreiking Proactief aan de slag met het NP Onderwijs. En lees ook onze 10 tips voor monitoring en evaluatie van het NP Onderwijs.

Wist je dat we in oktober ook het webinar Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs organiseerden? Lees hier de terugblik of bekijk het webinar terug.