Op welke faciliteiten heeft de MR recht?

De medezeggenschap vervult een belangrijke rol binnen het goed functioneren van een school. Niet voor niets kunnen medezeggenschapsraden rekenen op middelen en faciliteiten. Waar heb je als medezeggenschapsraad recht op? En wat staat hierover in de Wet medezeggenschap op scholen en in de cao’s voor zowel het po als het vo? In dit artikel zetten wij het voor je op een rijtje zodat jij je taak optimaal kunt vervullen.

Lees het artikel Faciliteiten: waar heb je als medezeggenschapsraad recht op?