Onderzoek: Faciliteiten voor de medezeggenschap in het funderend onderwijs

Om taken goed uit te kunnen voeren, heeft de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad recht op ondersteuning. Denk aan tijd, voorzieningen op school, scholing en deskundige hulp. Dat is vastgelegd in de faciliteitenregeling in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en de cao. Op welke manieren worden medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs in de praktijk gefaciliteerd en waar hebben zij behoefte aan? Om daar inzicht in te geven, voerde het CAOP, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een onderzoek uit voor het project Sterk Medezeggenschap.

Bekijk het rapport

Gebruik van faciliteiten in de praktijk

Volgens een meerderheid van de respondenten wordt de (G)MR in de praktijk goed gefaciliteerd. Wel zijn er grote verschillen te zien in de mate van het gebruik van faciliteiten. Faciliteiten die in de WMS worden voorgeschreven, zoals een vergoeding van kosten, lijken vaker gebruikt te worden dan optionele faciliteiten, zoals een vacatievergoeding en administratieve ondersteuning. Dat een (G)MR een faciliteit niet gebruikt, wil overigens niet zeggen dat deze niet wordt voorzien: soms, zoals in het geval van kosten voor deskundigen en rechtsgedingen, heeft de (G)MR hier zelf geen behoefte aan.

Belemmeringen

Uit het onderzoek komt naar voren dat gebrek aan kennis en tijd belemmeringen zijn die (G)MR-leden het vaakst ervaren. Een andere belemmering is dat schoolleiders en bestuurders soms onvoldoende faciliteiten beschikbaar stellen. Schoolleiders en bestuurders zien een gebrek aan mensen en de grote tijdsinvestering ook als belemmeringen. Daarnaast maken sommige (G)MR-leden volgens hen geen gebruik van professionalisering, ook als die wel wordt aangeboden.

Goede voorbeelden

Volgens de (G)MR-leden staat of valt goede facilitering met goed contact tussen de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag. Zij noemen werken aan deze relatie als goed voorbeeld, bijvoorbeeld door samen te werken aan een gezamenlijk doel of door mediatie. Ook ouders met kennis betrekken en gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod van een vakbond of andere ondersteuningsdienst worden genoemd als goede voorbeelden.