Nog niet elke MR heeft formeel ingestemd met plannen in het kader van het NP Onderwijs

Scholen en gemeenten werken hard aan de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) en het inhalen van de door corona veroorzaakte leervertragingen. Meer dan de helft van de schoolleiders zegt dat het goed lukt om hun plannen uit te voeren. Slechts een klein deel van de schoolleiders geeft aan dat het programma niet goed van de grond komt. Ook is op ongeveer één op de acht scholen nog geen sprake van formele instemming door de medezeggenschapsraad op de plannen in het kader van het NP Onderwijs. Dit blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het NP Onderwijs. Hieronder staan de belangrijkste resultaten en bevindingen inclusief vervolgacties en aanscherpingen van het programma.

Keuze uit de menukaart

Voor de uitvoering van het NP Onderwijs kunnen scholen kiezen uit een menukaart met bewezen effectieve maatregelen. Deze menukaart wordt de komende tijd verder doorontwikkeld. Uit de onderzoeken en analyses blijkt dat de meest gekozen interventies door scholen op het vlak van het verbeteren van het welbevinden van leerlingen zitten. Leren lukt immers beter als je je goed voelt. Schoolleiders en leraren zien dat deze maatregelen een positief effect hebben.

Bekijk de nieuwste versie van de menukaart op de website van NP Onderwijs.

Tekort aan personeel

Momenteel zijn scholen volop bezig met de uitvoering van de gekozen maatregelen. Voor ongeveer de helft van de scholen is dit lastig vanwege personeelstekort. Vooral scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen met een relatief hoge achterstandsscore hebben moeite om personeel te vinden voor de uitvoering van de maatregelen. Daarom wil de minister dat leraren ook na het programma extra geld krijgen (de zogenaamde arbeidsmarkttoelage) als zij op een school werken met veel kwetsbare leerlingen. Dit moet ervoor zorgen dat deze scholen makkelijker nieuwe medewerkers kunnen werven en behouden.

Instemming medezeggenschap is cruciaal

Op ongeveer een op de acht scholen heeft de MR nog niet formeel ingestemd met het schoolprogramma. De minister vindt het voor de effectieve aanpak van de leervertragingen van groot belang dat MR’en betrokken worden bij het schoolprogramma en een beslissing daarover nemen. Om scholen en medezeggenschapsraden te helpen om op een goede manier het proces van het NP Onderwijs te doorlopen, heeft Sterk Medezeggenschap vorig jaar een handige dialoogplaat gemaakt. Benieuwd hoe de rol van de MR er precies uitziet? Download dan ook onze handreiking Proactief aan de slag met het NP Onderwijs.

Op dinsdag 13 september van 16.00 tot 17.00 uur organiseert Sterk Medezeggenschap het webinar: Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs. Tijdens deze sessie gaan we in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, schoolleiders en MR-leden. Lees meer en meld je aan!