Monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs: 10 tips

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs hebben scholen een speciaal schoolprogramma ontwikkeld om leervertragingen in te halen die ontstaan zijn door de coronacrisis. Het is belangrijk dat de school in overleg met de MR goede afspraken maakt over monitoring en evaluatie van deze programma’s. Om scholen en medezeggenschapsraden hierbij te helpen delen we 10 gouden tips voor monitoring en evaluatie van het NP Onderwijs.

Lees onze 10 gouden tips voor het Nationaal Programma Onderwijs.