Medezeggenschap in coronatijd

In coronatijd ligt het medezeggenschapswerk niet stil. Door de maatregelen die nodig zijn om corona buiten de schooldeuren te houden, verandert de organisatie en de inhoud van het onderwijs. En daar is overleg met de medezeggenschap voor nodig.

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is in deze bijzondere tijd beperkt. Als de regering voorschrijft dat de school moet sluiten, dan kun je daar niet van afwijken. Maar er zijn nog genoeg maatregelen waar het bevoegd gezag de MR voor moet raadplegen. Als het gaat om veiligheid, gezondheid en welzijn, dan is instemming van de MR nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Beleid om de gezondheidsrisico’s voor de leerlingen en leerkrachten te beperken.
  • Welke voorzieningen de school biedt aan kinderen die niet naar school kunnen komen.
  • In welke mate de school voldoet aan de arbo- en gezondheidsnormen (bijv. ventilatie-eisen).

GMR of MR

Schoolbesturen stellen vast of de gekozen maatregelen op al hun scholen gelden. Is dat het geval, dan moet het voorstel naar de GMR. Het advies is wel om bij zo’n breed beleid de afzonderlijke medezeggenschapsraden te informeren over het voorstel. En daarbij meteen aan te geven waarom de plannen bij de GMR zijn neergelegd.

Communicatie

In tijden als deze is communicatie heel belangrijk. Als schoolleiding en schoolbestuur is het jouw taak om uitleg en informatie te geven over de maatregelen. Als medezeggenschapsraad is het goed open te staan voor vragen en suggesties van het schoolpersoneel, de ouders en de leerlingen.

In gesprek blijven

In de tussentijd is het van belang dat de MR en het bevoegd gezag met elkaar in gesprek blijven. Dat vraagt soms om inventiviteit, want fysiek bijeenkomen is door de richtlijnen vanuit de regering soms onmogelijk. Maar de wetgeving voor medezeggenschapsraden biedt geen ruimte om het overleg stil te leggen. Wanneer je als schoolbestuurder een besluit wil nemen, dan moet je dit voorleggen aan het medezeggenschapsorgaan. Zorg dus dat je de lijnen open houdt. En dát geldt voor alle partijen.

Andere aandachtspunten

Waar moet je als MR nog meer op letten:

  • Aanpak om eventuele onderwijsachterstanden in te halen.
  • Wijzigingen in onderwijstijd, artikel13 lid 1h WMS.
  • Afstandsonderwijs aanbieden aan kinderen uit een risicogroep.
  • Het vrijstellen van werk op school van schoolpersoneel dat in de risicogroep valt of met familieleden in de risicogroep.
  • Mogelijke aanpassing van het beleid rondom toetsen en zitten blijven.
  • In- en uitvoer van mondkapjesplicht.

Meer praktische handreikingen vind je op de coronatips-pagina en https://voo.nl/wp-content/uploads/2020/09/Handreiking-corona-en-medezeggenschap-Word.pdf