Hoe wordt de (G)MR op jouw school ondersteund? Doe mee met de enquête

Om taken goed uit te kunnen voeren, heeft de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad recht op ondersteuning. Denk aan een financiële vergoeding, voorzieningen op school, scholing en deskundige hulp. Dat is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Van welke faciliteiten maakt de (G)MR op jouw school gebruik? En vind jij dat de (G)MR voldoende ondersteund wordt? Om inzicht te geven in manieren waarop (G)MR’en gefaciliteerd worden en waar zij behoefte aan hebben, voert Sterk Medezeggenschap een onderzoek uit. Help ons om in kaart te brengen hoe de (G)MR’en ondersteund worden en doe mee aan de enquête.

Deze vragenlijst is voor personeelsleden, ouders en leerlingen die in de medezeggenschap zitten, en voor bestuurders en schoolleiders.

Vul de vragenlijst in

Sterk Medezeggenschap voert momenteel een onderzoek uit naar manieren waarop (G)MR’en door het bevoegd gezag ondersteund worden. Met de enquête willen we antwoord geven op de volgende vragen:

  • In hoeverre zijn (G)MR’en en het bevoegd gezag bekend met de faciliteitenregeling (artikel 28 WMS)?
  • Hoe maken (G)MR’en gebruik van deze regeling?
  • Worden (G)MR’en voldoende gefaciliteerd en waar lopen ze tegenaan?

Doe jij ook mee met de enquête? Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 10 minuten.