Handreiking Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs en de gevolgen voor medezeggenschap

Op 1 augustus 2022 is het tweede deel van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (Wet BHB) in werking getreden. Deze wet geeft mbo-instellingen en vo-scholen meer ruimte om samen te werken in een verticale scholengemeenschap (vsg). Dit kan helpen bij het opvangen van dalende leerlingen- en studentenaantallen in het beroepsonderwijs. Een deel van deze wet is al ingegaan per 1 januari 2022. Wat verandert er voor de medezeggenschap op vo-scholen die onderdeel van een vsg zijn of worden? Om ouders, leerlingen en personeel hier meer inzicht in te geven, ontwikkelde Sterk Medezeggenschap in samenwerking met het ministerie van OCW de handreiking Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs en de gevolgen voor medezeggenschap.

Medezeggenschap in een verticale scholengemeenschap

De Wet BHB maakt onder andere de vorming van een vsg weer mogelijk. Binnen een vsg werken een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en een school voor voortgezet onderwijs (vo) onder één bestuur samen. De mbo-instelling en vo-school in een vsg hebben dezelfde regels voor de medezeggenschap. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op al het personeel van de vsg; dus ook op het personeel dat op de vo-school werkt. De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is van toepassing op alle leerlingen, studenten en ouders van de vsg. Kortom, de Wms is niet (meer) van toepassing op een vo-school in een vsg, met uitzondering van onderdelen die betrekking hebben op de ondersteuningsplanraad (passend onderwijs).

Download de handreiking

Benieuwd hoe medezeggenschap in een verticale scholengemeenschap geregeld is? Download de handreiking voor een overzicht van de gevolgen van wetgeving rondom vsg’s. In de bijlage vind je een overzicht van de bevoegdheden van medezeggenschap op grond de Wms en de WOR/WEB voor personeel, leerlingen/studenten, en ouders. Daarbij zijn de in­stem­mings- en adviesrechten onderverdeeld naar thema: algemeen, personeel, ouders, leerlingen­/stu­denten, onderwijs, organisatie en financiën.