Handreiking Samenspel medezeggenschap en toezicht

Handreiking Samenspel medezeggenschap en toezicht

Het beste onderwijs voor iedere leerling. Dat is de maatschappelijke opdracht waar scholen in het primair en voortgezet onderwijs voor staan. Om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen bestuur (CvB), medezeggenschap ((G)MR) en raad van toezicht (RvT) essentieel. Maar hoe pak je dat aan? Om scholen en medezeggenschapsraden hierbij te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een handige handreiking gemaakt. Hierin doen we suggesties voor het vormgeven van de relatie tussen RvT en (G)MR in de dagelijkse praktijk en beschrijven we praktische voorbeelden. Download de handreiking Samenspel medezeggenschap en toezicht.

Actieve dialoog tussen (G)MR en RvT essentieel

Het vormgeven van een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezichthouder is een uitdaging. In de driehoek van overleg tussen bestuur, raad van toezicht en medezeggenschap moeten alle partijen goed weten wie waar verantwoordelijk voor is en wat hun rol is. De handreiking Samenspel medezeggenschap en toezicht biedt een overzicht van de kerntaken en aanknopingspunten voor het vormgeven van de dialoog.