Handreiking Proactief aan de slag met NP Onderwijs

Handreiking Proactief aan de slag met NP Onderwijs

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) investeert de overheid 8,5 miljard in het onderwijs. Zo kunnen scholen vertragingen inhalen die ontstaan zijn door de coronacrisis. Zowel de schoolleiding als de medezeggenschap speelt een grote rol bij de invulling van het NP Onderwijs. Hoe ga je hier proactief mee aan de slag? Om scholen en medezeggenschapsraden hierbij te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een handige handreiking gemaakt. Hierin benoemen we de processtappen en bespreken we de rol van medezeggenschap. Download de handreiking Proactief aan de slag met NP Onderwijs.

Rol schoolleider en medezeggenschapsraden

Het NP Onderwijs heeft als doel om alle leerlingen de mogelijkheid te bieden om vertragingen op cognitief en sociaal emotioneel gebied te kunnen wegwerken. Door op een proactieve manier aan de slag te gaan met het NP Onderwijs kunnen scholen, ondanks een korte tijd­span­ne en intensieve periode, de noodzakelijke voorbereidingen treffen voor het schooljaar 2021/2022 en verder. De schoolleider heeft een cruciale rol als kartrekker bij de optimale communicatie en verbinding met de medezeggenschap.

Deze handreiking is gericht op schoolleiders en medezeggenschapsraden om gezamenlijk op een ge­de­­gen manier het proces van het NP Onderwijs te doorlopen. Het advies goede medezeggenschap ligt aan de basis van deze handreiking.