Doe mee aan het brede gesprek over governance en (mede)zeggenschap

Wil jij helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland? Dan is dit jouw kans om te zorgen dat de plannen beter aansluiten op jouw onderwijspraktijk! Neem deel aan een breed gesprek over governance en (mede)zeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs en deel jouw ervaringen. 

Het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de (mede)zeggenschap van schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen is één van de ambities van het kabinet. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zet daarom een onderzoek uit naar governance en (mede)zeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. Dat gebeurt door met elkaar een breed gesprek te voeren over de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school. Daar hebben ze jouw hulp bij nodig! Doe mee en deel jouw ervaring.

Versterking (mede)zeggenschap en governance

Hoe zien de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school eruit en hoe verhouden die zich tot elkaar? En hoe functioneert de huidige bestuursstructuur binnen schoolorganisaties? Om daar inzicht in te krijgen, gaan we in gesprek met álle spelers binnen het onderwijs: van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen tot schoolleiders en bestuurders, maar ook met gemeenten en samenwerkingsverbanden. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de rollen en verwachtingen opnieuw geformuleerd worden. De resultaten vormen ook de basis voor de uitwerking van vier coalitieakkoordopdrachten: er komen dus nieuwe plannen. Jouw mening kan hier invloed op hebben.

Vijf thema’s

Het brede gesprek voeren we met elkaar aan de hand van vijf thema’s:

 1. Governancestructuur van schoolorganisaties
  (Welke structuur heeft de organisatie van de school?)
 2. Versterken zeggenschap
  (Hoe kunnen leraren, schoolleiders en (G)MR-leden meebeslissen?)
 3. Investeringen naar de klas
  (Hoe wordt het geld dat de school heeft uitgegeven?)
 4. Rol en positie van de schoolleider
  (Wat is de rol van de schoolleider en hoe kan die dat het beste invullen?)
 5. Verantwoording
  (Hoe laat de school zien waar het geld aan uit is gegeven?)

De gesprekken zullen plaatsvinden op diverse locaties in het land, vanaf medio november t/m februari en duren zo’n anderhalf tot twee uur. Naar aanleiding van de gesprekken wordt een conceptrapport gemaakt. Het conceptrapport vormt de basis voor een eindconferentie op 23 maart 2023. Na de conferentie wordt de eindrapportage medio april aangeboden aan het ministerie van OCW. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Regioplan in samenwerking met CAOP en Leeuwendaal.

Aanmelden

Wil jij meepraten over de governancestructuur en (mede)zeggenschap in het funderend onderwijs en jouw ervaringen delen? Meld je aan! Je ontvangt een tegemoetkoming voor eventuele reiskosten. Via deze aanmeldlink kun je kiezen uit verschillende data en thema’s. Ook kun je je hier aanmelden voor de eindconferentie op 23 maart 2023.