Dialoogplaat Advies- en instemmingsrechten NP Onderwijs

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) krijgen scholen in het funderen onderwijs extra middelen om coronavertragingen in te halen. In juni krijgen scholen te horen welk budget er per leerling beschikbaar komt. Op basis hiervan stellen scholen een schoolprogramma op met alle maatregelen die zij de komende twee jaar gaan nemen. De gehele MR – personeel, ouders én leerlingen – heeft hier instemmingsrecht op. Uitwerkingen van het schoolprogramma kunnen verdere doorwerkingen hebben op instemming of advies conform de Wms. Daarom is het van groot belang dat de MR proactief bij de onderzoeksfase en planvorming wordt betrokken. Om scholen hierbij te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een handige dialoogplaat gemaakt. Hierin benoemen we de belangrijkste aandachtspunten en geven we een overzicht van de advies- en instemmingsrechten van de MR die relevant zijn voor het schoolprogramma. Download de dialoogplaat Advies- en instemmingsrechten Nationaal Programma Onderwijs.

Deze dialoogplaat is gemaakt om scholen en medezeggenschapsraden te helpen om op een goede manier het proces van het NP Onderwijs te doorlopen en zowel personeel als ouders en leerlingen te betrekken. Benieuwd hoe de rol van de MR er precies uitziet? Download dan ook onze handreiking Proactief aan de slag met het NP Onderwijs.