De rol van medezeggenschap bij diversiteitsbeleid op school

Leraren hebben een voorbeeldfunctie en zijn daarmee een rolmodel voor leerlingen. Daarom is het belangrijk dat schoolteams een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Diversiteitsbeleid levert hier een belangrijke bijdrage aan. Volgens Robert Hommen, procesregisseur Sterk Medezeggenschap, heeft een school op verschillende vlakken met diversiteitsbeleid te maken. In een interview met het MR magazine benadrukt hij de rol van medezeggenschap als het gaat om diversiteitbeleid.

Goed diversiteitsbeleid

Een succesvol diversiteitsbeleid begint met een heldere visie. Dat geldt volgens Robert óók voor de MR. ‘Ik raad medezeggenschapsraden aan na te denken wat ze belangrijk vinden als het gaat om het personeelsbeleid’, zegt hij. En ga na of de ‘MR wel een goede afspiegeling van de school’ is. In het kader van goed diversiteitsbeleid wijst Robert op het initiatiefrecht van de MR: ‘Is er onvoldoende aandacht voor diversiteit, zet het dan zelf op de agenda bij de schoolleiding of het bestuur. Je hoeft niet op formele momenten te wachten om belangrijke onderwerpen te agenderen.’ Een tweede voorwaarde voor goed diversiteitsbeleid is ‘dat alle medewerkers met hun uiteenlopende talenten, kenmerken en mogelijkheden zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.’ Bewustwording en de verbinding met de achterban zijn daarbij belangrijk.

Volgens Robert moet het diversiteitsbeleid in het dna van de organisatie zitten. ‘Let er als MR op dat het bestuur en schoolleiding het diversiteitsbeleid naar alle medewerkers, ouders en leerlingen uitdragen. Een goed voorbeeld doet immers goed volgen.’ Ook in het monitoren en evalueren van dit beleid is volgens Robert een belangrijke rol weggelegd voor medezeggenschap. ‘Je kunt alles wel op papier zetten, beleidsstukken kunnen nog zo mooi zijn, maar als er daarna niets meer mee gedaan wordt, heb je er niks aan.’

Meer informatie

Benieuwd naar het interview met Robert? Lees hier het artikel ‘Kwaliteit door diversiteit’. Het MR magazine is een onafhankelijk tijdschrift met actuele en praktische informatie voor MR-leden. Wil jij ook het tijdschrift ontvangen? Abonneer je hier op het MR magazine.