Tijdpad voor MR bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Tijdpad voor MR bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Door de sluiting van scholen en het volgen onderwijs op afstand hebben veel leerlingen en studenten achterstanden opgelopen. Daarom komt de overheid met een Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met een investering van 8,5 miljard wil de overheid scholen stimuleren en faciliteren om achterstanden aan te pakken en in te halen.

Het NPO heeft een ongekende omvang. Zo krijgt een gemiddelde basisschool €180.000 en een gemiddelde middelbare school 1,3 miljoen. Scholen krijgen het budget echter niet zomaar. Ze moeten een ‘schoolprogramma’ maken waarin ze beschrijven op welke manier ze achterstanden gaan aanpakken. Dit schoolprogramma vormt een aanvulling op het al vastgestelde schoolplan. Dat betekent dat de MR hiermee ingestemd moet hebben. Daarnaast heeft de MR ook informatie- en adviesrecht met betrekking tot het NPO.

Tijdpad voor schoolleiding en de MR

Op 24 maart maakte minister Slob het tijdpad bekend voor het aanvragen van de extra middelen. Het vraagt om een grote inspanning van zowel de schoolleiding als de MR. Door de MR vroegtijdig bij de plannen te betrekken, zorg je er als school voor dat de strakke planning haalbaar is. Het tijdpad voor de schoolleiding en de MR ziet er dan als volgt uit:

April: scholen brengen op basis van toetsresultaten en vragenlijsten in kaart welke problemen en onderwijsbehoeften er zijn bij leerlingen. Het is belangrijk dat de schoolleiding de uitkomsten hiervan op tijd met de MR communiceert.

Mei: scholen kunnen uit een keuzemenu kiezen welke maatregelen ze willen nemen. De MR doet er verstandig aan om het keuzemenu ook te bekijken en een overleg hierover in te plannen met de schoolleiding.

Juni: scholen krijgen te horen welk budget precies er voor hen beschikbaar is. Het is belangrijk dat de schoolleiding de uitkomsten op tijd met de MR deelt.

Daarna moet de MR instemming verlenen aan het schoolprogramma NPO. De MR moet een schriftelijke bevestiging naar de schoolleiding sturen.

Tips voor de MR

Voor zowel de MR als de schoolleiding geldt: begin zo snel mogelijk met overleg en afstemming. Wacht niet tot het laatste moment.

  • Stel je als MR proactief op. Het tijdpad is erg kort en het is in het belang van de leerlingen dat de besluitvorming snel verloopt.
  • Plan extra tijd in voor overleg met de schoolleiding om het tijdpad te kunnen realiseren.

Meer weten? Bekijk de website:  www.nponderwijs.nl