De benchmark PO&VO vanaf nu voor iedereen toegankelijk

De benchmark PO&VO vanaf nu voor iedereen toegankelijk

Als (G)MR meer inzicht krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs? Sinds 1 februari 2021 is de Benchmark PO&VO openbaar toegankelijk. Met dit nieuwe online informatie-instrument kun je gegevens over medewerkers, inzet van middelen en de onderwijsopbrengsten van jouw schoolbestuur vergelijken met data van andere schoolbesturen. Zo kun je als (G)MR een rijker gesprek voeren met het schoolbestuur; een gesprek dat gebaseerd is op feiten en cijfers.

Van elkaar leren

Van elkaar leren, transparante verantwoording afleggen en als sector een eigen verhaal vertellen. De ontwikkeling van de benchmark komt voort uit deze gezamenlijke wensen van zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Op dit moment kun je met de benchmark al vergelijkingen tussen schoolbesturen maken binnen de thema’s financiën, bedrijfsvoering en medewerkers. Door data van verschillende besturen met elkaar te vergelijken maar ook met de sector als geheel, ontstaan er nieuwe inzichten. Het wordt duidelijk wat er binnen jouw schoolbestuur al goed gaat, maar het geeft ook inzicht in hoe het beter kan. Zo kunnen schoolbesturen van elkaar leren en dit vertalen in beleid.

Transparante verantwoording

Met de benchmark wordt alle informatie over het primair, voortgezet en speciaal onderwijs op één plek samengebracht. Dat geeft een duidelijk beeld van de sector als geheel en versterkt daarmee de informatiepositie van bijvoorbeeld de (G)MR en andere belanghebbenden. De benchmark helpt de (G)MR bij het voeren van een inhoudelijk gesprek met het schoolbestuur over onderwijsopbrengsten en beschikbare middelen.

Doorontwikkeling en groeiend inzicht

De komende jaren werken de po- en vo-sector verder aan de doorontwikkeling van de benchmark. Zo wordt deze in de loop van 2021 uitgebreid met thema’s als overhead en onderwijskwaliteit. Daarnaast wordt er nu gewerkt aan sectorrapportages. Hiermee kan de sector haar eigen verhaal vertellen over hoe het funderend onderwijs er voor staat. Een eerlijk verhaal zal een positief effect hebben op het vertrouwen in de sector. De eerste sectorrapportages staan in maart 2021 gepland.

Benieuwd hoe jouw schoolbestuur presteert ten opzichte van andere schoolbesturen? Maak in de dynamische online omgeving zelf vergelijkingen op thema’s waar je meer over wilt weten.