Code Goed Toezicht 1.0 laat zien: zo kan het beter

Intern toezicht in de kinderopvang en het onderwijs is essentieel en dient een maatschappelijk belang. Het zorgt namelijk voor goed onderwijs en goede kinderopvang voor alle kinderen, leerlingen en studenten. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de kwaliteit van toezicht? De kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK boog zich over deze vraag met als resultaat het advies om de kwaliteit van het toezicht structureel te verbeteren. Daarvoor ontwikkelde de commissie de Code Goed Toezicht 1.0, waarin een aantal basisprincipes van goed toezicht zijn uitgewerkt.

Wat is goed toezicht?

Geen overkoepelende duidelijkheid over principes, geen normen en geen schoolvoorbeelden. Intern toezicht in de kinderopvang en het onderwijs loopt achter op andere maatschappelijke sectoren. Daarom heeft de commissie aan de hand van zeven basisprincipes een eerste poging gedaan om op te schrijven wat goed toezicht is. Door een aantal voorbeelden van good practices te beschrijven, heeft de commissie hier ook een norm aan gehangen. Hier kan de raad van toezicht zich aan spiegelen: voldoen wij hier al aan of nog niet? Wat doen goed en wat kan beter? Daarmee biedt de code ondersteuning in:

  • het voeren van de dialoog over de kwaliteit, rol en positionering van het interne toezicht
  • de publieke verantwoording over de concrete invulling van dit toezicht
  • de praktische samenwerking tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap

Inspiratiebron en waarborgfunctie

De code bevat geen juridisch afdwingbare normen, maar dient als inspiratiebron en handvat voor de dialoog over wat goed toezicht is. Niet alleen voor de raden van toezicht, maar ook voor besturen. Daarnaast helpt de code niet alleen de kwaliteit van toezicht te verbeteren, maar ook om de kwaliteit te borgen. De code dient dus ook als toetssteen. Die waarborgfunctie was er nog niet: er was geen norm, geen ondergrens. Code Goed Toezicht 1.0 moet daar verandering in brengen. Idealiter ontwikkelt deze eerste versie zich tot een niet-vrijblijvende beroepsstandaard voor intern toezicht in kinderopvang en onderwijs.

Ben je benieuwd naar de basisprincipes van goed toezicht? Bekijk hier de Code Goed Toezicht 1.0.