Nieuwsberichten

Verbeter de kwaliteit van onderwijs met Sterk Medezeggenschap

In een interview met Onderwijsland vertelt Robert Hommen, projectleider, over het project Sterk Medezeggenschap. Lees meer.

Lees verder over, Verbeter de kwaliteit van onderwijs met Sterk Medezeggenschap
Nieuws

Terugblik webinar Medezeggenschap: wie gaat waar over?

Terugblik webinar Medezeggenschap: wie gaat waar over? Heb je deelgenomen aan het webinar ‘Medezeggenschap: wie gaat waar over?’ en wil […]

Lees verder over, Terugblik webinar Medezeggenschap: wie gaat waar over?
4 mensen aan een vergadertafel Nieuws

Handreiking Samenspel medezeggenschap en toezicht

Handreiking Samenspel medezeggenschap en toezicht Het beste onderwijs voor iedere leerling. Dat is de maatschappelijke opdracht waar scholen in het […]

Lees verder over, Handreiking Samenspel medezeggenschap en toezicht
Nieuws

Webinar ‘Medezeggenschap: wie gaat waar over?’

Webinar 27 september ‘Medezeggenschap: wie gaat waar over?’ Medezeggenschapsraden staan het komende schooljaar  – met het oog op het Nationaal […]

Lees verder over, Webinar ‘Medezeggenschap: wie gaat waar over?’
mensen in een kamer Nieuws

WMS congres 24 november: Wendbare medezeggenschap

Op 24 november vindt de 15e editie van het WMS congres plaats. Met als thema: wendbare medezeggenschap. Lees meer en meld je vanaf 1 september aan.

Lees verder over, WMS congres 24 november: Wendbare medezeggenschap
zeven mensen vergaderen aan een houten tafel Nieuws

Dialoogplaat Advies- en instemmingsrechten NP Onderwijs

De MR speelt een belangrijke rol bij het NP Onderwijs. Daarom hebben we een handige dialoogplaat gemaakt met de relevante advies- en instemmingsrechten van de MR.

Lees verder over, Dialoogplaat Advies- en instemmingsrechten NP Onderwijs
Nieuws

Publicatie Goed onderwijs, goede MR geactualiseerd

Het onderwijs is gebaat bij een goed samenspel tussen het schoolbestuur en de (G)MR. Download hier de geactualiseerde publicatie Goed onderwijs, goede MR.

Lees verder over, Publicatie Goed onderwijs, goede MR geactualiseerd
Illustratie Nieuws

Verslag webinar: ‘Achterstanden en rol medezeggenschap’

Tijdens het webinar ‘Achterstanden en de rol van medezeggenschap’ bespreken we de uitdagingen in het onderwijs en welke rol MR hierin speelt.

Lees verder over, Verslag webinar: ‘Achterstanden en rol medezeggenschap’
Creenshot webinar met de drie hoofrolspelers Nieuws

Handreiking Proactief aan de slag met NP Onderwijs

Handreiking Proactief aan de slag met NP Onderwijs Met het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) investeert de overheid 8,5 miljard […]

Lees verder over, Handreiking Proactief aan de slag met NP Onderwijs
Nieuws

Terugblik webinar Achterstanden en de rol van medezeggenschap

Op 17 mei organiseerde Sterk Medezeggenschap het webinar Achterstanden en de rol van medezeggenschap. Bekijk de replay.

Lees verder over, Terugblik webinar Achterstanden en de rol van medezeggenschap
Nieuws

Menukaart Nationaal Programma Onderwijs nu beschikbaar

Op 10 mei lanceerde het ministerie van OCW de menukaart met 24 bewezen effectieve maatregelen voor het inhalen van vertragingen. Lees hier meer

Lees verder over, Menukaart Nationaal Programma Onderwijs nu beschikbaar
Nieuws

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus Per 1 augustus 2021 verandert de wetgeving voor de vrijwillige ouderbijdrage in het primair […]

Lees verder over, Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus
twee meisjes stappen uit een schoolbus Nieuws

Webinar 17 mei: Achterstanden en de rol van medezeggenschap

Sterk Medezeggenschap organiseert op 17 mei van 16:00 tot 17:00 het webinar Achterstanden en de rol van medezeggenschap. Wil jij erbij zijn? Meld je gratis aan!

Lees verder over, Webinar 17 mei: Achterstanden en de rol van medezeggenschap
Iemand die zijn hand opsteekt in een collegezaal/vergadering Nieuws

Rol medezeggenschap bij Nationaal Programma Onderwijs

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) investeert de overheid 8,5 miljard in het funderend onderwijs. Wat is de rol van de MR bij het NPO? Lees hier meer.

Lees verder over, Rol medezeggenschap bij Nationaal Programma Onderwijs
afbeelding van een leerling met rugtas die een klaslokaal binnen gaat Nieuws

Tijdpad voor MR bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

De overheid komt met een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en investeert 8,5 miljard in het onderwijs. Hoe ziet het tijdpad voor de MR eruit? Lees hier meer

Lees verder over, Tijdpad voor MR bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Nationaal Programma Onderwijs Nieuws

Verbetervoorstel Wms naar minister van onderwijs

De Wet medezeggenschap scholen (Wms) is toe aan verbetering. Daarom stuurde de VvO een lijst met 23 verbeterpunten naar de minister van onderwijs. Lees hier meer

Lees verder over, Verbetervoorstel Wms naar minister van onderwijs
Nieuws

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad bij armoede?

De MR speelt een belangrijke rol bij het creëren van gelijke kansen voor leerlingen. Wat kan de MR betekenen voor leerlingen die in armoede opgroeien? Lees meer.

Lees verder over, Wat is de rol van de medezeggenschapsraad bij armoede?
Header Wat is de rol van de medezeggenschapsraad bij armoede? Nieuws

Code Goed Toezicht 1.0 laat zien: zo kan het beter

De kwaliteit van intern toezicht in de kinderopvang en het onderwijs moet verbeteren. Code Goed Toezicht 1.0 kan daarbij helpen.

Lees verder over, Code Goed Toezicht 1.0 laat zien: zo kan het beter
Code Goed Toezicht 1.0 Nieuws

Welke rol speelt de MR bij coronamaatregelen op school?

Welke rol kan de medezegenschapsraad spelen bij de coronamaatregelen op school? Lees hier meer en download de handreiking corona en medezeggenschap.

Lees verder over, Welke rol speelt de MR bij coronamaatregelen op school?
Monddoekje en leerboeken Nieuws

De benchmark PO&VO vanaf nu voor iedereen toegankelijk

Als (G)MR meer inzicht krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs? Dat kan nu met de benchmark PO&VO! Sinds 1 februari 2021 openbaar toegankelijk

Lees verder over, De benchmark PO&VO vanaf nu voor iedereen toegankelijk
Benchmark Nieuws

Meer bevoegdheden voor samenwerkingsverband

Op 1 januari 2021 is de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs in werking getreden. Hiermee worden verschillende onderwijswetten, waaronder de […]

Lees verder over, Meer bevoegdheden voor samenwerkingsverband
Meer Bevoegdheden Voor Samenwerkingsverband In Mr Nieuws

Onderzoek naar bestedingen voor aanpakken lerarentekorten en werkdruk

Om lerarentekorten en werkdruk op scholen aan te pakken zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld in het convenant ‘Aanpak lerarentekort en […]

Lees verder over, Onderzoek naar bestedingen voor aanpakken lerarentekorten en werkdruk
Nieuws

Medezeggenschap in coronatijd

Door de maatregelen die nodig zijn om corona buiten de schooldeuren te houden, verandert de organisatie en de inhoud van het onderwijs.

Lees verder over, Medezeggenschap in coronatijd
Nieuws

“Betrek de medezeggenschap al vanaf het begin bij alles wat je doet”

Waardevolle tips van onderwijsjurist Siep van Galiën.

Lees verder over, “Betrek de medezeggenschap al vanaf het begin bij alles wat je doet”
Nieuws

Wetsvoorstel maakt bekostiging PO inzichtelijker

Op 19 oktober 2020 is het Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO gepubliceerd.

Lees verder over, Wetsvoorstel maakt bekostiging PO inzichtelijker
Nieuws

Instemming (G)MR bij aanstelling vertrouwenspersoon

Elke werknemer krijgt een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon. Dit wordt geregeld in Arbeidsomstandighedenwet.

Lees verder over, Instemming (G)MR bij aanstelling vertrouwenspersoon
Nieuws