Nieuwsberichten

De rol van de MR bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

De overheid komt met een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en investeert 8,5 miljard in het onderwijs. Wat is de rol van de MR bij het NPO? Lees hier meer

Lees verder over, De rol van de MR bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Nationaal Programma Onderwijs Nieuws

Verbetervoorstel Wms naar minister van onderwijs

De Wet medezeggenschap scholen (Wms) is toe aan verbetering. Daarom stuurde de VvO een lijst met 23 verbeterpunten naar de minister van onderwijs. Lees hier meer

Lees verder over, Verbetervoorstel Wms naar minister van onderwijs
Nieuws

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad bij armoede?

De MR speelt een belangrijke rol bij het creëren van gelijke kansen voor leerlingen. Wat kan de MR betekenen voor leerlingen die in armoede opgroeien? Lees meer.

Lees verder over, Wat is de rol van de medezeggenschapsraad bij armoede?
Header Wat is de rol van de medezeggenschapsraad bij armoede? Nieuws

Code Goed Toezicht 1.0 laat zien: zo kan het beter

De kwaliteit van intern toezicht in de kinderopvang en het onderwijs moet verbeteren. Code Goed Toezicht 1.0 kan daarbij helpen.

Lees verder over, Code Goed Toezicht 1.0 laat zien: zo kan het beter
Code Goed Toezicht 1.0 Nieuws

Welke rol speelt de MR bij coronamaatregelen op school?

Welke rol kan de medezegenschapsraad spelen bij de coronamaatregelen op school? Lees hier meer en download de handreiking corona en medezeggenschap.

Lees verder over, Welke rol speelt de MR bij coronamaatregelen op school?
Monddoekje en leerboeken Nieuws

De benchmark PO&VO vanaf nu voor iedereen toegankelijk

Als (G)MR meer inzicht krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs? Dat kan nu met de benchmark PO&VO! Sinds 1 februari 2021 openbaar toegankelijk

Lees verder over, De benchmark PO&VO vanaf nu voor iedereen toegankelijk
Benchmark Nieuws

Meer bevoegdheden voor samenwerkingsverband

Op 1 januari 2021 is de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs in werking getreden. Hiermee worden verschillende onderwijswetten, waaronder de […]

Lees verder over, Meer bevoegdheden voor samenwerkingsverband
Meer Bevoegdheden Voor Samenwerkingsverband In Mr Nieuws

Onderzoek naar bestedingen voor aanpakken lerarentekorten en werkdruk

Om lerarentekorten en werkdruk op scholen aan te pakken zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld in het convenant ‘Aanpak lerarentekort en […]

Lees verder over, Onderzoek naar bestedingen voor aanpakken lerarentekorten en werkdruk
Nieuws

Medezeggenschap in coronatijd

Door de maatregelen die nodig zijn om corona buiten de schooldeuren te houden, verandert de organisatie en de inhoud van het onderwijs.

Lees verder over, Medezeggenschap in coronatijd
Nieuws

“Betrek de medezeggenschap al vanaf het begin bij alles wat je doet”

Waardevolle tips van onderwijsjurist Siep van Galiën.

Lees verder over, “Betrek de medezeggenschap al vanaf het begin bij alles wat je doet”
Nieuws

Wetsvoorstel maakt bekostiging PO inzichtelijker

Op 19 oktober 2020 is het Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO gepubliceerd.

Lees verder over, Wetsvoorstel maakt bekostiging PO inzichtelijker
Nieuws

Instemming (G)MR bij aanstelling vertrouwenspersoon

Elke werknemer krijgt een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon. Dit wordt geregeld in Arbeidsomstandighedenwet.

Lees verder over, Instemming (G)MR bij aanstelling vertrouwenspersoon
Nieuws