Trainingen

Trainingen

Naast betrokkenheid vereist goed medezeggenschap ook kennis en allerlei vaardigheden. Alleen zo kun je als MR het recht op inspraak efficiënt invullen en invloed op het schoolbestuur uitoefenen. Op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs zijn allerlei goede cursussen te vinden. Zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs. Vergroot jouw kennis en versterk daarmee jouw positie als MR-lid.

Trainingen voor MR-leden

Hieronder vind je een overzicht van cursusaanbieders. Van basiskennis en vaardigheden voor startende MR-leden tot allerlei verdiepende cursussen.

(Online) bijeenkomsten en webinars

Op de website van de PO-raad en de VO-raad vind je allerlei interessante (online) bijeenkomsten en webinars die je als MR-lid kunt bijwonen.