De rechten en plichten van de MR

Met de wettelijke bevoegdheden heb je als medezeggenschapraad directe invloed op het beleid van de school. Voor veel belangrijke besluiten moet het schoolbestuur namelijk eerst de MR raadplegen. Voor sommige beslissingen hoeft het bevoegd gezag de MR alleen te informeren, bij andere moet zij de MR om advies of zelfs instemming vragen. De raad kan daarnaast op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen doen.
Naast rechten heb je als MR ook plichten. Zo moet je de achterban informeren en dien je te weten wat er speelt in en om de school.

Bevoegdheden

De MR heeft algemene bevoegdheden zoals het recht op overleg, informatie en het initiatiefrecht. Daarnaast zijn er de bijzondere bevoegdheden: de advies- en instemmingsbevoegdheid. Het adviesrecht komt in beeld bij thema’s als een belangrijke verbouwing of aanstellen van de schoolleiding. Instemming van de MR is nodig bij plannen voor een fusie of het aanpassen van de onderwijskundige doelstellingen. Alle bevoegdheden van de MR zijn terug te vinden in een uitgebreid overzicht.