Ondersteuning voor MR-leden

Schaaf je MR-kennis bij

Als lid van de medezeggenschapsraad werk je op een enorm breed terrein. Je praat mee over juridische, sociale en financiële zaken, maar moet ook weten wat er bij de achterban leeft en die goed op de hoogte houden. Zorg daarom dat je goede scholing krijgt en begeleiding op moeilijke onderwerpen. En lees alvast de tips op deze pagina. Daarin komen de belangrijkste onderwerpen aan bod.

6 tips voor sterk medezeggenschap in coronatijd

De coronamaatregelen zorgen er soms voor dat je snel moet schakelen. Hoe ga je daar mee om?

Lees verder op, 6 tips voor sterk medezeggenschap in coronatijd

De gedragsankers voor goed medezeggenschap

Uit het Advies goede medezeggenschap volgen 20 gedragsankers. Deze normen en afspraken vormen de basis van goede medezeggenschap.

Lees verder op, De gedragsankers voor goed medezeggenschap

50 tips voor medezeggenschap uit de praktijk

In de medezeggenschapsraad heb je een uitdagend takenpakket. Kun je wel wat hulp gebruiken? Begin met deze tips uit van MR-leden uit het hele land.

Lees verder op, 50 tips voor medezeggenschap uit de praktijk

Aan de slag als nieuw MR-lid

Ben je nieuw als MR-lid? Dat kan best overweldigend zijn. Je hebt tijd nodig om je goed in te werken. In dit artikel helpen we je op weg.

Lees verder op, Aan de slag als nieuw MR-lid

Tips en uitleg over het ambitiegesprek

In het ambitiegesprek bespreken de MR en het bestuur hun verwachtingen voor komend schooljaar. Hoe gaat dat? Lees onze tips en gebruik de checklist.

Lees verder op, Tips en uitleg over het ambitiegesprek

Welke eigenschappen helpen jou als MR-lid?

In de medezeggenschap is kennis van zaken belangrijk. Maar ook bepaalde eigenschappen zijn erg belangrijk. Wij hebben ze voor je op een rij gezet.

Lees verder op, Welke eigenschappen helpen jou als MR-lid?

Uitleg activiteitenplan medezeggenschapsraad

Hoe maak je een goed activiteitenplan voor de MR? In dit artikel lees je welke faciliteiten worden vergoed en helpen we aan de hand van voorbeelden.

Lees verder op, Uitleg activiteitenplan medezeggenschapsraad

Opleidingsplan voor de medezeggenschapsraad

De MR stelt aan het begin van een zittingsperiode of schooljaar een opleidingsplan op. In dit artikel helpen we je op weg.

Lees verder op, Opleidingsplan voor de medezeggenschapsraad

Als leerling in de medezeggenschapsraad

Als leerling in de MR heb je echt invloed op het beleid op school. In dit artikel leggen we uit wat je als leerling MR-lid kunt verwachten.

Lees verder op, Als leerling in de medezeggenschapsraad

Als ouder in de medezeggenschapsraad

Als ouder in de MR heb je echt invloed op het beleid op school. In dit artikel leggen we uit wat je als MR-lid kunt verwachten.

Lees verder op, Als ouder in de medezeggenschapsraad

Als personeelslid in de medezeggenschapsraad

Als personeelslid in de MR heb je echt invloed op het beleid op school. In dit artikel leggen we uit wat je als MR-lid kunt verwachten.

Lees verder op, Als personeelslid in de medezeggenschapsraad

De rol van de medezeggenschapsraad bij een fusie

De MR is vanaf de eerste stappen betrokken bij een fusie in het onderwijs. Dit artikel biedt daarbij ondersteuning met praktische tips en informatie.

Lees verder op, De rol van de medezeggenschapsraad bij een fusie

Geschillen voorkomen en oplossen

Lees hoe je formele procedures voorkomt, wat je te wachten staat bij het inschakelen van de geschillencommissie en gebruik onze handige checklist.

Lees verder op, Geschillen voorkomen en oplossen

Vergaderadvies voor de medezeggenschapsraad

Het schoolbestuur en de MR praten samen over ontwikkelingen en beleid voor de school. Hoe doe je dat? Lees onze uitleg en gebruik de checklist.

Lees verder op, Vergaderadvies voor de medezeggenschapsraad

Relatie medezeggenschapsraad en achterban

Een goede relatie met de achterban is essentieel voor een functionerende MR. Met deze informatie en tips maak je een goede start.

Lees verder op, Relatie medezeggenschapsraad en achterban

Zo schrijf je een goed MR-jaarverslag

Een MR moet jaarlijks een jaarverslag schrijven. Wat moet daar in en hoe pak je dat aan? Lees onze tips en uitleg.

Lees verder op, Zo schrijf je een goed MR-jaarverslag

Financieel beleid voor medezeggenschapsraad

Financieel beleid van een onderwijsinstelling is vaak lastig te doorgronden. In dit overzicht geven we uitleg en tips.

Lees verder op, Financieel beleid voor medezeggenschapsraad

Medezeggenschap en passend onderwijs: handige modeldocumenten voor OPR

Download handige modeldocumenten voor medezeggenschap in passend onderwijs (VO&PO). Modelstatuten ✔️ modelreglementen ✔️ huishoudelijk reglementen ✔️

Lees verder op, Medezeggenschap en passend onderwijs: handige modeldocumenten voor OPR

Medezeggenschap over passend onderwijs

Wie is waar verantwoordelijk voor en hoe zorg je er via de medezeggenschap voor dat het geld voor passend onderwijs op de juiste plek terecht komt?

Lees verder op, Medezeggenschap over passend onderwijs

Zo organiseer je medische zorg op school

Alle kinderen moeten naar school kunnen, ook als er medische zorg onder schooltijd nodig is. Lees waar je rekening mee moet houden.

Lees verder op, Zo organiseer je medische zorg op school

Zo richt je een MRp in passend onderwijs op

Elk samenwerkingsverband in passend onderwijs moet een medezeggenschapsraad voor personeel (een MRp) hebben. Zo richt je een MRp op

Lees verder op, Zo richt je een MRp in passend onderwijs op

Dit moet je weten over ouderraadpleging

Hoe regel je een ouderraadpleging, wie is er verantwoordelijk en wat doe je met de uitkomsten?

Lees verder op, Dit moet je weten over ouderraadpleging

Communicatie medezeggenschapsraad, ouders en leerlingen

Als MR is het belangrijk om de balans te vinden tussen wensen van de achterban en het belang van de hele school. Dat begint bij goede communicatie.

Lees verder op, Communicatie medezeggenschapsraad, ouders en leerlingen

Omgaan met privacy op school

Hoe wordt de privacy van het kind binnen een samenwerkingsverband gewaarborgd en wat zijn de regels, rechten en plichten?

Lees verder op, Omgaan met privacy op school

Regels voor social media in het onderwijs

Voor het onderwijs gelden andere spelregels als het gaat om social media. Lees onze tips en voorkom fouten.

Lees verder op, Regels voor social media in het onderwijs