Oplossingen voor lastige kwesties

In de medezeggenschap kom je soms ongewild tegenover elkaar te staan. Wat doe je bijvoorbeeld als het schoolbestuur geen advies aan de MR heeft gevraagd, of dat advies onvoldoende heeft verwerkt in het uiteindelijke besluit? Dezelfde vraag geldt ook als het bevoegd gezag informatie achterhoudt. Dat zijn lastige kwesties.

Een geschil. En dan?

Probeer er in de eerste plaats samen uit te komen, bijvoorbeeld met een externe bemiddelaar. Lukt dit niet, leg dan het geschil voor aan de Landelijke Commissie voor Geschillen. Win van tevoren advies in bij de landelijke organisaties van werknemers, ouders, leerlingen en werkgevers. Zij weten hoe de commissie in eerdere gevallen heeft geoordeeld. Hier lees je meer over de procedure die je volgt bij een geschil.