MR-Leden

Wat doet een medezeggenschapsraad?

Als lid van de medezeggenschapsraad (MR) ben je essentieel voor het goed functioneren van jouw school. Samen met de andere MR-leden ga je in overleg en geef je advies aan de schoolleiding of het schoolbestuur. Daarbij mag je zelf onderwerpen op de agenda zetten en meebeslissen over het beleid op school. Die onderwerpen lopen vaak erg uiteen wat het overleg extra interessant maakt.

Een aantal voorbeelden:
• Hoe gaan jullie op school om met pesten?
• Krijgen de leerlingen te veel of te weinig huiswerk mee?
• Moeten de schooltijden worden aangepast?

Tips en inspiratie voor MR-leden

Het mooiste van medezeggenschap is dat je echt een verschil maakt voor je medeleerlingen, collega’s of kinderen. Dat is heel gaaf maar soms ook uitdagend.
Gelukkig sta je er niet alleen voor. Op deze website bieden we alle informatie die je als MR-lid nodig hebt.
Wil je bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp aandragen maar weet je niet precies hoe? Of vind je het lastig om de financiën te beoordelen? Of heb je gewoon behoefte aan een flinke dosis inspiratie om de volgende vergadering vol enthousiasme in te gaan?
Bekijk hieronder onze tips en adviezen, inspirerende ervaringsverhalen, rechten en plichten van de MR of de veelgestelde vragen.

Ondersteuning

Als lid van de medezeggenschapsraad werk je op een enorm breed terrein. Je praat mee over juridische, sociale en financiële zaken, maar moet ook weten wat er bij de achterban leeft en die goed op de hoogte houden. Het is dan ook niet gek als je af en toe behoefte hebt aan wat ondersteuning. Gelukkig zijn er genoeg tips om een goede start in de MR te maken.

Ervaringsverhalen

Medezeggenschap is mensenwerk. En het is de samenwerking tussen mensen uit verschillende groepen die het succes van de medezeggenschapsraad bepaalt. Wij delen de successen en minder succesvolle ervaringen van andere MR-leden zodat jij er van kunt leren.

Rechten en plichten

Als medezeggenschapsraad heb je directe invloed op het beleid van de school. Voor sommige beslissingen moet het schoolbestuur de MR informeren, bij andere moet zij om advies of zelfs instemming vragen. Daarnaast kan de MR met eigen initiatieven komen. Ook heeft de MR een aantal plichten, zoals het informeren van de achterban. Ben jij op zoek naar alle rechten en plichten van de medezeggenschapsraad?

Geschillen

In de medezeggenschap kom je soms ongewild tegenover elkaar te staan. Wat doe je bijvoorbeeld als het schoolbestuur geen advies aan de MR heeft gevraagd, of dat advies onvoldoende heeft verwerkt in het uiteindelijke besluit? Dezelfde vraag geldt als het bevoegd gezag informatie achterhoudt. Dat zijn lastige kwesties maar gelukkig bestaan er procedures om hiermee om te gaan.

Antwoord op je vragen

In de medezeggenschapsraad loop je regelmatig tegen vragen aan waar je niet meteen het antwoord op weet. Wat doe je bijvoorbeeld bij een tussentijdse vacature of als een MR-lid langdurig ziek is? Mag je dan zelf een vervanger regelen? En hoe voorkom je dat de bestuurder je niet op tijd of niet volledig informeert? Bekijk het volledige overzicht voor een antwoord op de veelgestelde vragen.