Ervaring van Lori Murphy

Schoolleider van basisschool ’t Startblok in Achterveld

Geef mij maar een kritische MR

Het afgelopen schooljaar was hectisch en ingrijpend. De coronaperiode heeft veel van leerlingen, ouders en personeel gevraagd. Maar ook van medezeggenschap, want juist in tijden van crisis is het schoolbestuur gebaat bij een kritische blik. Hoe zorg je als schoolleider voor een goede samenwerking met de MR? ‘We hebben met elkaar een uitdagend jaar achter de rug waarin allerlei niet-reguliere beslissingen genomen moesten worden. Goede communicatie is dan essentieel’, zegt Lori Murphy, directeur van basisschool ’t Startblok in Achterveld. Hoe pakte zij dat aan en wat is haar visie op sterk medezeggenschap?

Zonder wrijving geen glans

Als school en medezeggenschapsraad heb je een gezamenlijk doel: goed onderwijs voor alle kinderen. ‘Het fijne aan de MR is dat zij vaak met een andere blik naar schoolplannen kijken’, zegt Lori. ‘In de MR zitten namelijk niet alleen mensen uit het onderwijs, maar ook ouders met een andere achtergrond. Zoals de financiële sector of de ICT-wereld. Hun kijk op plannen is heel waardevol en leidt vaak tot hele interessante inzichten waar ik zelf niet op zou komen. Het is fijn als er mensen in de MR zitten die kunnen prikkelen. Een MR met alleen maar ja-knikkers is natuurlijk lekker makkelijk, maar geef mij maar een kritische MR! Om ons gezamenlijke doel te bereiken moet het af en toe een beetje schuren. Zo bouwen we samen aan kwaliteit.’

Intensiever contact

Het contact met de MR is door corona veel intensiever geworden, vertelt Lori. ‘Hierdoor is de MR zichtbaarder geworden. Voorheen was de MR vaak onzichtbaar in positieve zin. Dat was een teken dat dingen goed liepen. Maar in coronatijd gaf ik bij besluiten vaak nadrukkelijk aan dat deze in overleg met de MR zijn genomen. Om de keuze te verantwoorden, maar ook om er meer gewicht aan te geven en draagvlak te creëren. Zo liet ik aan de rest van de ouders zien dat dit niet een besluit was dat ik overhaast in mijn eentje genomen had, maar een zorgvuldig en weloverwogen beslissing van mij en de MR. Waar de MR voorheen voornamelijk op de beleidsmatige en inhoudelijke kant inging, speelden ze het afgelopen jaar een belangrijke rol bij de praktische besluitvorming. Ik vroeg hen bijna dagelijks om advies. Medezeggenschap is door corona meer gaan leven’.

Samen maken we het verschil

Als schoolleider is het belangrijk om goed met de MR te communiceren. Oók als dingen minder goed gaan of niet lukken, vertelt Lori. ‘Je moet de dingen niet mooier maken dan ze zijn. De MR is er echt om je te helpen bij de besluitvorming. Ze denken mee in het grotere belang. Dat is de toegevoegde waarde van medezeggenschap. Dan moet je als schoolleider natuurlijk wel openstaan voor een helpende hand en de stem van de MR serieus nemen. Investeer daarom in onderlinge contacten en wees transparant zodat ze ook willen meedenken. Omdat ik de MR altijd vroeg betrek bij de planvorming hebben wij nooit discussies waar we niet uitkomen. We spreken dezelfde taal en hebben dezelfde visie. Als je dat voor elkaar krijgt, kun je je richten op alle dingen die er wél toe doen.’

Lori is het meest trots op de eenheid die er tussen haar als schoolleider en de medezeggenschapraad is ontstaan. ‘Samen maken we echt het verschil’, besluit ze. ‘Niet alleen op papier, óók in de praktijk.’