7 tips voor schoolleiders en bestuurders om nieuwe MR-leden te verwelkomen

De nieuwe leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad zijn gekozen en daarmee is de samenstelling van de (G)MR veranderd. Hoe vang je de nieuwkomers op en zorg je voor een zachte landing binnen de (G)MR? Wij zetten 7 tips voor schoolleiders en bestuurders op een rij:

1. Kennismaking

Als schoolleider of bestuurder vervul je een belangrijke rol binnen één of meerdere scholen. Op het gebied van medezeggenschap is jouw rol ook aanzienlijk, omdat beslissingen uiteindelijk door jou als schoolleider of bestuurder genomen worden en je fungeert als overlegpartner. Het is daarom wenselijk om kort na de benoeming van de nieuwe (G)MR-leden kennis te maken met deze startende leden. Tijdens deze kennismaking kun je jouw rol verduidelijken en aangeven hoe jullie verstandhouding zal zijn. Niet alleen is het prettig voor startende leden om op de hoogte te zijn van iedereen die een rol heeft in de medezeggenschap, maar daarnaast is het ook prettig dat ze weten wát ieders rol omvat.

2. Eigen bewustzijn creëren

Wees je ervan bewust dat de basiskennis van individuen in de (G)MR per schooljaar van elkaar verschilt. Een (G)MR-lid dat al enkele jaren meedraait en veel van beleid weet, heeft een objectieve voorsprong ten opzichte van een ouder, leerling of docent die voor het eerste jaar meedraait in een (G)MR en nog geen eerdere beleidservaring heeft opgedaan. Bedenk hoe je ervoor gaat zorgen dat je elkaar blijft begrijpen tijdens een vergadering en tijdens het bespreken van de stukken; hoe pak je bepaalde onderwerpen of agendapunten bijvoorbeeld aan? Indien de mogelijkheid zich aanbiedt, ga bijvoorbeeld het gesprek aan met de startende leden en vraag wat hun voorkeur is qua communicatie. Wellicht dat sommige nieuwkomers verfrissende ideeën hebben die jou helpen bij het creëren van jouw bewustzijn vanwege hun invalshoek.

3. Nieuwe (G)MR-leden betrekken

Nieuwkomers in de (G)MR zijn zich vaak sterk bewust van het feit dat zij nieuw zijn en dat jij als schoolbestuurder of schoolleider veel meer kennis en ervaring bezit dan zij. Het is cruciaal dat je bijdraagt aan een fijne omgeving waarin je ervoor zorgt dat nieuwkomers zich vrij voelen om met jou in gesprek te gaan over (G)MR-gerelateerde zaken. Het is prettig als je je bewust bent dat je anders moet communiceren over bepaalde zaken met startende leden, maar het is ook van cruciaal belang om nieuwe (G)MR-leden actief te blijven betrekken. De valkuil hierbij is dat nieuwe leden zich te weinig uit durven spreken, omdat ze zich hyperbewust worden van het feit dat ze minder kennis hebben dan de rest.

Bespreek als schoolleider of bestuurder voorafgaand aan de eerste vergadering bijvoorbeeld door wat prettig is voor de startende (G)MR-leden en hoe jij bij kan dragen aan een veilig klimaat waarin zij zichzelf durven laten horen. Door oog te hebben voor de wensen en behoeftes van de startende (G)MR-leden, voelen ze zich gehoord en gezien, wat de dynamiek in de (G)MR-vergadering hoogstwaarschijnlijk ten goede gaat komen.

4. Heldere communicatie naar nieuwe (G)MR-leden

Communiceer helder met de startende (G)MR-leden waar jullie nu als school of schoolbestuur staan qua beleid en waar jullie naar toe willen. Bespreek dit bijvoorbeeld met de startende leden voorafgaand aan de eerste vergadering. Wees duidelijk in wat de (G)MR op welke momenten precies van jou kan verwachten en wat jij van de (G)MR-leden verwacht. Dat draagt bij aan een prettig en open communicatieklimaat waarin de partijen op elkaar ingespeeld raken. Op den duur kan dit nieuwkomers een prettig gevoel geven richting jou als schoolleider of bestuurder, wat de algemene stemming in de (G)MR ten goede komt.

5. Benadruk de uitdagingen

Wat zijn de uitdagingen de komende tijd? Wat staat de (G)MR allemaal te wachten? Door voorafgaand aan de eerste (G)MR-vergadering de koppen bij elkaar te steken en de uitdagingen van de aankomende periode met elkaar door te spreken, weten de nieuwe (G)MR-leden direct welke belangrijke dingen eraan zitten te komen. Weten dat er een paar kleine beren op de weg kunnen zitten, is hoogstwaarschijnlijk prettiger voor de nieuwe leden dan plotsklaps geconfronteerd te worden met de beren op de weg later in het jaar.

6. Benadruk het belang van ‘maatrelaties’

Het is wenselijk dat er gewerkt wordt met het hebben van ‘maten’. Koppel bijvoorbeeld een portefeuillehouder financiën en beheer uit het bestuur of de schoolleiding aan twee (G)MR-leden die zich hierin vastbijten. Als een van beide leden al ervaring heeft op de desbetreffende portefeuille, dient diegene meteen als een soort mentor en vraagbaak van het startende (G)MR-lid, waardoor het startende lid veel kan leren.

7. Benadruk de beleidstukken

In het werk als (G)MR-lid worden veel beleidsstukken gelezen. Geef als schoolleider of bestuurder helder aan wat voor beleidsstukken er allemaal te raadplegen zijn door (G)MR-leden en waar je deze kan vinden. Je kan ze bijvoorbeeld doorverwijzen naar deze handreiking waarin enkele relevante internetbronnen opgesomd staan. Als leden weten waar ze stukken kunnen vinden die relevant kunnen zijn voor het (G)MR-werk binnen jullie school of bestuur, zullen de leden sneller in hun nieuwe rol groeien en zet jij jezelf op de kaart als een betrokken schoolleider of bestuurder.