Medezeggenschap in het onderwijs

Proactief aan de slag met NPOnderwijs? Om scholen en medezeggenschapsraden hierbij te helpen hebben wij een handige handreiking gemaakt. Daarin bespreken we de processtappen en de rol van de MR.

MR-leden

Als lid van de medezeggenschapsraad (MR) ben je essentieel voor het goed functioneren van jouw school. Samen met de andere MR-leden ga je in overleg en geef je advies aan de schoolleiding of het schoolbestuur.

Lees verder op, MR-leden
Link

Schoolleiding

De schoolleiding is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de school en het aansturen van het personeel.

Lees verder op, Schoolleiding
Link

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de belangrijke beslissingen over het onderwijs en de school. Dit is een belangrijke en uitdagende taak.

Lees verder op, Schoolbestuur
Link

Medezeggenschap op scholen

De medezeggenschapsraad (MR) beslist mee over het beleid op school. In het primair onderwijs bestaat de MR uit personeel en ouders; in het voortgezet onderwijs zitten er ook leerlingen in. Zo zijn alle betrokkenen vertegenwoordigd. Samen hebben de MR-leden één doel: beter onderwijs. Wil jij een rol spelen in het verbeteren van onderwijs op jouw school? Of ben je al lid van een MR, schoolleiding of schoolbestuur en op zoek naar informatie? Op deze website vind je tips, werkdocumenten, officiële informatie en antwoord op de meest gestelde vragen rond medezeggenschap op scholen.

Wil je meer weten over Wet medezeggenschap op scholen (WMS)? De volledige Wms staat op deze pagina. En hier vind je verschillende modelreglementen om jouw eigen MR-reglementen vorm te geven.

Advies Goede medezeggenschap

Deze handreiking vult de wetten en reglementen aan met adviezen voor de praktische uitvoering.

Nieuwsberichten

Handreiking: Waar vind je goede inhoudelijke informatie voor je (G)MR-werk?

Om je werk als (G)MR-lid goed uit te kunnen voeren, moet je goed op de hoogte zijn. In deze handreiking zetten we een aantal tools met inhoudelijke informatie voor jou op een rij om je te helpen bij je (G)MR-werk.

Lees verder over, Handreiking: Waar vind je goede inhoudelijke informatie voor je (G)MR-werk?
Nieuws

Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs van kracht

Op 1 januari 2022 trad de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs grotendeels in werking. Wat verandert er voor medezeggenschap?

Lees verder over, Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs van kracht
Nieuws

De rol van medezeggenschap bij diversiteitsbeleid op school

Leraren hebben een voorbeeldfunctie en zijn daarmee een rolmodel voor leerlingen. Daarom is het belangrijk dat schoolteams een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Diversiteitsbeleid levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Lees verder over, De rol van medezeggenschap bij diversiteitsbeleid op school
Nieuws

Doe de MR-scan

Met deze scan krijg je inzicht in de prestaties van jouw medezeggenschapsraad. Je leert wat er al goed gaat en wat er beter kan.

Tip: Nodig ook andere MR-leden en betrokken partijen uit om de scan in te vullen. Dan kun je de uitkomsten met elkaar bespreken.

Podcast

Hoe begin je als MR startklaar aan het nieuwe schooljaar?

Hoe begin je als medezeggenschapsraad startklaar aan het nieuwe schooljaar? Luister de nieuwe podcastaflevering!

Lees verder over, Hoe begin je als MR startklaar aan het nieuwe schooljaar?
Podcast

Nieuwsbrief