Medezeggenschap in het onderwijs

Proactief aan de slag met NPOnderwijs? Om scholen en medezeggenschapsraden hierbij te helpen hebben wij een handige handreiking gemaakt. Daarin bespreken we de processtappen en de rol van de MR.

MR-leden

Als lid van de medezeggenschapsraad (MR) ben je essentieel voor het goed functioneren van jouw school. Samen met de andere MR-leden ga je in overleg en geef je advies aan de schoolleiding of het schoolbestuur.

Lees verder op, MR-leden
Link

Schoolleiding

De schoolleiding is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de school en het aansturen van het personeel.

Lees verder op, Schoolleiding
Link

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de belangrijke beslissingen over het onderwijs en de school. Dit is een belangrijke en uitdagende taak.

Lees verder op, Schoolbestuur
Link

Medezeggenschap op scholen

De medezeggenschapsraad (MR) beslist mee over het beleid op school. In het primair onderwijs bestaat de MR uit personeel en ouders; in het voortgezet onderwijs zitten er ook leerlingen in. Zo zijn alle betrokkenen vertegenwoordigd. Samen hebben de MR-leden één doel: beter onderwijs. Wil jij een rol spelen in het verbeteren van onderwijs op jouw school? Of ben je al lid van een MR, schoolleiding of schoolbestuur en op zoek naar informatie? Op deze website vind je tips, werkdocumenten, officiële informatie en antwoord op de meest gestelde vragen rond medezeggenschap op scholen.

Wil je meer weten over Wet medezeggenschap op scholen (WMS)? De volledige Wms staat op deze pagina. En hier vind je verschillende modelreglementen om jouw eigen MR-reglementen vorm te geven.

Advies Goede medezeggenschap

Deze handreiking vult de wetten en reglementen aan met adviezen voor de praktische uitvoering.

Nieuwsberichten

Dialoogplaat Advies- en instemmingsrechten NP Onderwijs

De MR speelt een belangrijke rol bij het NP Onderwijs. Daarom hebben we een handige dialoogplaat gemaakt met de relevante advies- en instemmingsrechten van de MR.

Lees verder over, Dialoogplaat Advies- en instemmingsrechten NP Onderwijs
Nieuws

Publicatie Goed onderwijs, goede MR geactualiseerd

Het onderwijs is gebaat bij een goed samenspel tussen het schoolbestuur en de (G)MR. Download hier de geactualiseerde publicatie Goed onderwijs, goede MR.

Lees verder over, Publicatie Goed onderwijs, goede MR geactualiseerd
Illustratie Nieuws

Verslag webinar: ‘Achterstanden en rol medezeggenschap’

Tijdens het webinar ‘Achterstanden en de rol van medezeggenschap’ bespreken we de uitdagingen in het onderwijs en welke rol MR hierin speelt.

Lees verder over, Verslag webinar: ‘Achterstanden en rol medezeggenschap’
Creenshot webinar met de drie hoofrolspelers Nieuws

Doe de MR-scan

Met deze scan krijg je inzicht in de prestaties van jouw medezeggenschapsraad. Je leert wat er al goed gaat en wat er beter kan.

Tip: Nodig ook andere MR-leden en betrokken partijen uit om de scan in te vullen. Dan kun je de uitkomsten met elkaar bespreken.

Podcast

Hoe begin je als MR startklaar aan het nieuwe schooljaar?

Hoe begin je als medezeggenschapsraad startklaar aan het nieuwe schooljaar? Luister de nieuwe podcastaflevering!

Lees verder over, Hoe begin je als MR startklaar aan het nieuwe schooljaar?
Podcast

Nieuwsbrief