Medezeggenschap in het onderwijs

Proactief aan de slag met NPOnderwijs? Om scholen en medezeggenschapsraden hierbij te helpen hebben wij een handige handreiking gemaakt. Daarin bespreken we de processtappen en de rol van de MR.

Per juli 2023 wordt deze website tot nader order niet meer voorzien van nieuwe informatie. De Helpdesk functie en de interactieve MR Scan zijn ook tijdelijk opgeheven. De content op deze website is nog beschikbaar.

MR-leden

Als lid van de medezeggenschapsraad (MR) ben je essentieel voor het goed functioneren van jouw school. Samen met de andere MR-leden ga je in overleg en geef je advies aan de schoolleiding of het schoolbestuur.

Lees verder op, MR-leden
Link

Schoolleiding

De schoolleiding is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de school en het aansturen van het personeel.

Lees verder op, Schoolleiding
Link

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de belangrijke beslissingen over het onderwijs en de school. Dit is een belangrijke en uitdagende taak.

Lees verder op, Schoolbestuur
Link

Medezeggenschap op scholen

De medezeggenschapsraad (MR) beslist mee over het beleid op school. In het primair onderwijs bestaat de MR uit personeel en ouders; in het voortgezet onderwijs zitten er ook leerlingen in. Zo zijn alle betrokkenen vertegenwoordigd. Samen hebben de MR-leden één doel: beter onderwijs. Wil jij een rol spelen in het verbeteren van onderwijs op jouw school? Of ben je al lid van een MR, schoolleiding of schoolbestuur en op zoek naar informatie? Op deze website vind je tips, werkdocumenten, officiële informatie en antwoord op de meest gestelde vragen rond medezeggenschap op scholen.

Wil je meer weten over Wet medezeggenschap op scholen (WMS)? De volledige Wms staat op deze pagina. En hier vind je verschillende modelreglementen om jouw eigen MR-reglementen vorm te geven.

Advies Goede medezeggenschap

Deze handreiking vult de wetten en reglementen aan met adviezen voor de praktische uitvoering.

Nieuwsberichten

Onderzoek: Faciliteiten voor de medezeggenschap in het funderend onderwijs

Om taken goed uit te kunnen voeren, heeft de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad recht op ondersteuning. Denk aan tijd, voorzieningen op school, […]

Lees verder over, Onderzoek: Faciliteiten voor de medezeggenschap in het funderend onderwijs
Nieuws

Kabinet neemt maatregelen om medezeggenschap in het mbo te versterken

De medezeggenschap in het mbo moet beter, vindt minister Dijkgraaf. Hij gaat daarom maatregelen nemen om de medezeggenschap te versterken. Lees meer.

Lees verder over, Kabinet neemt maatregelen om medezeggenschap in het mbo te versterken
Nieuws

Meld je aan voor de conferentie Breed gesprek: governance en (mede)zeggenschap

Zet jij je in voor de toekomst van het onderwijs? Meld je aan voor de conferentie ‘Breed gesprek: governance en medezeggenschap’ en praat mee over de plannen van de regering.

Lees verder over, Meld je aan voor de conferentie Breed gesprek: governance en (mede)zeggenschap
Nieuws

Podcast

Hoe begin je als MR startklaar aan het nieuwe schooljaar?

Hoe begin je als medezeggenschapsraad startklaar aan het nieuwe schooljaar? Luister de nieuwe podcastaflevering!

Lees verder over, Hoe begin je als MR startklaar aan het nieuwe schooljaar?
Podcast

Nieuwsbrief