Annet en Daan over hun samenwerking

We willen zo graag mogelijk blijven leren. En dan niet alleen op schoolniveau, maar ook op bestuursniveau. Daar heb je kritische vrienden voor nodig.

MR-leden

Als lid van de medezeggenschapsraad (MR) ben je essentieel voor het goed functioneren van jouw school. Samen met de andere MR-leden ga je in overleg en geef je advies aan de schoolleiding of het schoolbestuur.

Lees verder op, MR-leden
Link

Schoolleiding

De schoolleiding is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de school en het aansturen van het personeel.

Lees verder op, Schoolleiding
Link

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de belangrijke beslissingen over het onderwijs en de school. Dit is een belangrijke en uitdagende taak.

Lees verder op, Schoolbestuur
Link

Medezeggenschap op scholen

De medezeggenschapsraad (MR) beslist mee over het beleid op school. In het primair onderwijs bestaat de MR uit personeel en ouders; in het voortgezet onderwijs zitten er ook leerlingen in. Zo zijn alle betrokkenen vertegenwoordigd. Samen hebben de MR-leden één doel: beter onderwijs.

Wil jij een rol spelen in het verbeteren van onderwijs op jouw school? Of ben je al lid van een MR, schoolleiding of schoolbestuur en op zoek naar informatie? Op deze website vind je tips, werkdocumenten, officiële informatie en antwoord op de meestgestelde vragen rond medezeggenschap op scholen.

Nieuwsberichten

Meer bevoegdheden voor samenwerkingsverband

Op 1 januari 2021 is de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs in werking getreden. Hiermee worden verschillende onderwijswetten, waaronder de […]

Lees verder over, Meer bevoegdheden voor samenwerkingsverband
Meer Bevoegdheden Voor Samenwerkingsverband In Mr Nieuws

Onderzoek naar bestedingen voor aanpakken lerarentekorten en werkdruk

Om lerarentekorten en werkdruk op scholen aan te pakken zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld in het convenant ‘Aanpak lerarentekort en […]

Lees verder over, Onderzoek naar bestedingen voor aanpakken lerarentekorten en werkdruk
Nieuws

Medezeggenschap in coronatijd

Door de maatregelen die nodig zijn om corona buiten de schooldeuren te houden, verandert de organisatie en de inhoud van het onderwijs.

Lees verder over, Medezeggenschap in coronatijd
Nieuws

Doe de MR-scan

Met deze scan krijg je inzicht in de prestaties van jouw medezeggenschapsraad. Je leert wat er al goed gaat en wat er beter kan.

Tip: Nodig ook andere MR-leden en betrokken partijen uit om de scan in te vullen. Dan kun je de uitkomsten met elkaar bespreken.

Podcast

Podcast: Hoe blijf je als MR en school bouwen aan een sterke samenwerkingsrelatie?

In deze podcast staat de vraag centraal: Hoe blijf je als MR en school bouwen aan een sterke samenwerkingsrelatie? Wat is daarvoor nodig? Welke valkuilen liggen op de loer en wat moet je vooral wel en niet doen?

Lees verder over, Podcast: Hoe blijf je als MR en school bouwen aan een sterke samenwerkingsrelatie?
Podcast

Nieuwsbrief